Hyppää sisältöön

Valtioneuvostolta periaatepäätös ministerin toimenpiteistä hänen siirtyessä toisiin tehtäviin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.12.2019 18.33
Tiedote 660/2019
Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2019

Valtioneuvosto teki tiistaina 10. joulukuuta periaatepäätöksen, jonka perusteella valtioneuvoston jäsenet sitoutuvat vapaaehtoisesti ilmoittamaan pääministerille ja valtion virkamieseettiselle neuvottelukunnalle aikomuksestaan siirtyä muihin tehtäviin pääministeri Sanna Marinin hallituskaudella.

Ilmoitus aikomuksesta siirtyä muihin tehtäviin ja tarvittava selvitys tulee antaa hyvissä ajoin etukäteen. Ministerin ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä ilmoitusta, jos on ilmeistä, ettei eturistiriitaa synny. Sitoutuminen koskee koko ministeriaikaa.

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta voi ilmoituksen perusteella suosittaa ministerille enintään kuuden kuukauden karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista, jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin aiheuttaisi eturistiriidan suhteessa ministerin tehtävän vastuualueeseen, tehtäviin tai toimialaan nähden. Sama koskee tilannetta, jos siirtyminen muutoin olisi omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon toimintaan.

Karenssisuosituksen tarkempi sisältö tarkennetaan neuvottelukunnan lausunnossa. Mahdollinen karenssi alkaisi siitä, kun tasavallan presidentti on vapauttanut ministerin valtioneuvoston jäsenyydestä.

Valtioneuvoston asettama valtion virkamieseettinen neuvottelukunta antoi syyskuussa 2014 suosituksen toimenpiteiksi ministerien siirtyessä toisiin tehtäviin. Neuvottelukunta esitti, että hallituksen järjestäytyessä sen jäsenet sitoutuvat ilmoittamaan aikomuksestaan mahdollisesti siirtyä ministerin tehtävästä toiseen. Valtioneuvoston kansliassa valmistellaan asiaa koskevaa lainsäädäntöä, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian tällä hallituskaudella. Lainsäädäntö korvaisi voimaan tullessaan tämän sitoumuksen.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300