Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia jatkaa valtionhallinnon koronaviestinnän yhteensovittamista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.5.2021 9.44
Tiedote

Valtioneuvoston kanslia jatkaa koronaviestinnän yhteensovittamista valtioneuvostossa ja valtionhallinnossa normaaliolojen toimivaltuuksin. Pääministeri Sanna Marinin allekirjoittaman valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaan valtioneuvoston kanslian viestintäosasto yhteensovittaa koronaviestintää valtioneuvoston ohjesäännön nojalla (12 § 1 mom. 3 kohta), jonka mukaan valtioneuvoston kanslian tehtäviin kuuluu valtioneuvoston viestintä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen. Päätös on voimassa 31. elokuuta 2021 saakka.

Yhteensovittamisen tukena jatkaa poikkeusolojen aikana asetettu koronaviestinnän strateginen johtoryhmä, jonka puheenjohtaja toimii valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski. Ministeriöiden sekä valtionhallinnon virastojen ja muiden yksiköiden on vastedeskin pidettävä valtioneuvoston kanslian viestintäosasto tietoisena koronaviestinnän suunnitelmista ja toimista. 

Viranomaisilla ja virkamiehillä on velvollisuus viestiä vastuulleen kuuluvista asioista, mutta viestinnän tiivis yhteistyö ja tiedonkulku ovat edelleen tärkeitä kansalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi.

“Poikkeusolojen aikana kehitimme viranomaisviestintään toimivia yhteistyömalleja, jotka ovat edelleen tarpeellisia yhteiskunnan avaamisen ja jälleenrakentamisen onnistumiseksi. Tämä päätös varmistaa yhteistyön jatkumisen myös normaalioloissa”, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski sanoo.

Koordinoinnilla varaudutaan tilanteen muutoksiin ja jatketaan yhteistyön kehittämistä

Vaikka uusien covid-19-tapausten määrä on kääntynyt viime viikkojen aikana laskuun, on tartuntoja edelleen paljon. Tilanne voi jälleen nopeastikin heiketä, ja viestinnän on pystyttävä reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi koronarajoitusten purkamisesta on voitava lähikuukausina viestiä selkeästi ja ajantasaisesti niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Esimerkiksi alueelliset viranomaiset ovat nähneet yhteistyön erittäin hyödyllisenä, ja hyvien toimintatapojen kehittämistä jatketaan.   

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, ja valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, p. 040 536 4821, valtioneuvoston kanslia

 
Sivun alkuun