Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Statsrådets kansli fortsätter att samordna statsförvaltningens kommunikation om coronavirusepidemin

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.5.2021 9.44 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 13.34
Pressmeddelande 293/2021
Huvudentrén till regeringsslottet filmad från Senatstorget

Statsrådets kansli fortsätter att samordna kommunikationen om coronavirusepidemin inom statsrådet och statsförvaltningen med befogenheter under normala förhållanden. Enligt statsrådets kanslis beslut, som undertecknats av statsminister Sanna Marin, samordnar kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli kommunikationen om coronavirusepidemin med stöd av 12 § 1 mom. 3 punkten i reglementet för statsrådet. Till statsrådets kanslis uppgifter hör enligt bestämmelsen i reglementet statsrådets kommunikation och samordningen av statsförvaltningens kommunikation. Beslutet gäller till och med den 31 augusti 2021.

Som stöd för samordningen fortsätter den strategiska ledningsgrupp för kommunikationen om coronavirusepidemin som tillsattes under undantagsförhållandena. Ordförande för ledningsgruppen är statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski. Ministerierna samt ämbetsverken och andra enheter inom statsförvaltningen ska också i fortsättningen hålla kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli underrättad om sina planer och åtgärder vad gäller kommunikationen om coronavirusepidemin.

Myndigheterna och tjänstemännen är skyldiga att informera om ärenden som hör till deras ansvarsområde, men ett nära samarbete och ett intensivt informationsutbyte inom kommunikationen är fortfarande viktiga när det gäller att trygga allmänhetens möjligheter att få information.

”Under undantagsförhållandena utvecklade vi samarbetsmodeller för myndighetskommunikation som fortfarande är nödvändiga för att vi ska lyckas öppna och återuppbygga samhället. Det här beslutet säkerställer att samarbetet fortsätter också under normala förhållanden”, säger statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski.

Samordningen bidrar till beredskap för förändringar i läget och till fortsatt utveckling av samarbetet

Antalet nya covid-19-fall har börjat minska under de senaste veckorna, men nya smittfall konstateras fortfarande i stor utsträckning. Läget kan försämras snabbt och inom kommunikationen måste man snabbt kunna reagera på det. Under de närmaste månaderna gäller det dessutom att gå ut med klar och aktuell information om avvecklingen av coronarestriktionerna såväl på nationell som på regional nivå. Till exempel de regionala myndigheterna har upplevt samarbetet som mycket nyttigt, och utvecklingen av god praxis fortsätter.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen