Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Regionförvaltningsverkens överdirektörer utnämndes

Finansministeriet
12.12.2019 13.27
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde regionförvaltningsverkens överdirektörer torsdagen den 12 december. Tjänsterna tillsätts för en tidsperiod på fem år från och med ingången av nästa år. Regionförvaltningsverken hör till finansministeriets förvaltningsområde. Regionförvaltningsverken förverkligar regional jämlikhet genom att främja rättsskydd, välbefinnande och säkerhet i samråd med andra aktörer. Det finns sex regionförvaltningsverk på det finländska fastlandet.

Merja Ekqvist.

Psykologie magister Merja Ekqvist fortsätter som överdirektör för regionförvaltningsverket i Södra Finland.

”Mitt mål är att främja och se till att vårt ämbetsverk handlar på ett enhetligt sätt i hela landet och att vi agerar på ett effektivt, resultatgivande och produktivt sätt. Jag stöder utvecklandet av vår verksamhetskultur så att både personalen och klienterna upplever den som empatisk, ömsesidig, människonära, rättvis och förtroendeväckande”, berättar Ekqvist.

Mikael Luukanen.

Ekonomie magister Mikael Luukanen fortsätter som överdirektörer för regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

”Jag fortsätter i uppdraget med stor entusiasm. I framtiden ser jag speciellt framemot lägre trösklar för samarbete samt större genomslagning. Vi kan bidra till en ännu jämlikare och tryggare vardag genom att utföra och utveckla de grundläggande uppgifterna för regionförvaltningsverken”, berättar Luukanen.

Soile Lahti.

Förvaltningsmagistern Soile Lahti utnämndes till överdirektör för regionförvaltningsverket i Östra Finland. Lahti har tidigare arbetat som chef för Arbets- och näringsbyrån i Norra Savolax.

"Regionförvaltningsverket är tack vare sitt omfattande verksamhetsområde en central aktör när det gäller att säkerställa livskraften, välfärden och de grundläggande rättigheterna i Östra Finland. Jag tar gärna i tu med att förnya verksamheten tillsammans med vår kompetenta personal och våra samarbetsparter för kundernas och samhällets bästa”, berättar Lahti.

Marko Pukkinen.

Ekonomie magistern Marko Pukkinen fortsätter som överdirektör för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

”Nuförtiden ifrågasätts myndigheternas samhälleliga roll och verksamhetssätt kontinuerligt. Jag anser att myndigheterna därför måste motivera sin plats i samhället. Konsekvent kommunikation i rätt tid spelar en allt viktigare roll inom all verksamhet”, berättar Pukkinen.

Terttu Savolainen.

Förvaltningsmagistern Terttu Savolainen fortsätter som överdirektör för regionförvaltningsverket i Norra Finland.

”När det gäller de kommande åren förväntar jag mig att vi kan svara mot behoven inom vår region på ett ännu bättre och ännu mera kundorienterat sätt. Jag tror att digitaliseringen, förvaltningsöverskridningen och det kontinuerligt utvecklade samarbetet med kunder och samarbetsparter hjälper oss att skapa bästa möjliga tjänster och bästa möjliga förvaltning. Vår nya strategi som är förenlig med regeringsprogrammet och våra värden; kundtillvändhet, expertis och samarbete skapar ett gott underlag för resultat och kontinuerlig utveckling av verksamheten”, berättar Savolainen.

Kaisa Ainasoja.

Filosofie magister Kaisa Ainasoja fortsätter som överdirektör för Regionförvaltningsverket i Lappland.

”Jag kommer att genomföra den fyraåriga AVI-ELY-strategin och regionförvaltningsverkens nya resultatavtal med stor iver och i samarbete med andra aktörer. Det är väldigt viktigt att vi förbättrar människornas välbefinnande, jämställdhet och säkerhet”, berättar Ainasoja.

Pressmeddelande: 62 personer sökte tjänsterna som överdirektörer för regionförvaltningsverken (12.9.2019)

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi
Anu Nousiainen, finansråd, tfn 02955 30326, anu.nousiainen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare
Sivun alkuun