Hyppää sisältöön

Digitaalisen identiteetin lompakko tulee vuonna 2026

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2024 10.44
Tiedote
Henkilö selaa kännykkää rappusilla.

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen ohjaamaan kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista. Teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

EU:n parlamentti ja neuvosto hyväksyivät aiemmin tänä keväänä uudistetun eIDAS-asetuksen, jossa säädetään henkilöiden tunnistamisesta valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa sekä sähköisen asioinnin luottamuspalveluista. Jatkossa asetuksessa säädettäisiin myös euroopppalaisen digitaalisen identiteetin lompakoista. Uudistettu eIDAS-asetus tulee voimaan toukokuun aikana ja sitä koskevat tekniset täytäntöönpanosäädökset annetaan seuraavien kuuden kuukauden kuluessa. 

Lisäksi uudistetussa eIDAS-asetuksessa säädetään digitaalisen identiteetin lompakkoon liittyvistä muista palveluista, kuten sähköisten todistusten tarjoamisesta ja tähän liittyvästä tietojen avaamisesta. Uudistettu asetus edellyttää myös muun muassa henkilöllisyyden linkittämispalvelun kehittämistä. Linkittämispalvelu on keskeinen uudistus, jonka avulla julkishallinnon asiointipalvelut voivat yhdistää sähköisessä tunnistamisessa saamansa tiedot rekisterissä jo olemassa oleviin tietoihin.

Asetus velvoittaa jäsenmaat kehittämään digitaalisen identiteetin lompakon

Uudistetun asetuksen keskeinen velvoite on, että jäsenvaltioiden tulee tarjota asetuksen vaatimukset täyttävä digitaalisen identiteetin lompakko viimeistään vuonna 2026. Lisäksi jäsenvaltioiden tulee toteuttaa lompakkoihin liittyviä tiettyjä muita palveluja.  

Eurooppalaisella digitaalisen identiteetin lompakolla tarkoitetaan puhelimessa toimivaa sovellusta, joka muistuttaa toiminnaltaan tavallisia lompakoita erityisesti erilaisten tietojen säilyttämisen näkökulmasta. Siinä missä tavallisessa lompakossa voi nykyisin säilyttää esimerkiksi ajokorttia niin digitaalisen identiteetin lompakossa voisi säilyttää vastaavia tietoja sähköisessä muodossa. Käyttäjä itse päättää, mitä tietoja hän haluaa lompakkoon viedä. Näin ollen kansalaiset voivat tulevaisuudessa itsenäisesti hallita ja käyttää omia tietojaan arjen eri tilanteissa, niin sähköisessä- kuin käyntiasioinnissa. Jatkossa digitaalisen identiteetin lompakolla voi siten myös tunnistautua ja allekirjoittaa sähköisesti. Digitaalisten lompakoiden käyttäminen tulee olemaan EU-kansalaisille sekä maksutonta että täysin vapaaehtoista.

Lompakoiden kehitystyössä turvallisuus on etusijalla

Valmistelutyötä koordinoi valtiovarainministeriö, jossa on asetettu hanke asetuksen tavoitteiden toimeenpanemiseksi toimikaudelle 26.4.2024-31.12.2026. Valtiovarainministeriön hankkeen keskeisenä tehtävänä on ohjata kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista, josta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että myös Suomi saa oman digitaalisen identiteetin lompakon.

”Digitaalisen identiteetin lompakon kehittäminen tuo EU-kansalaisille mahdollisuuksia entistä sujuvampaan asiointiin. Suomessa valmistelutyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tehdä lompakosta sekä turvallinen että mahdollisimman helppokäyttöinen”, toteaa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Lompakot voivat tulevaisuudessa sisältää monenlaisia henkilötietoja. Siksi lompakoille on asetettu tiettyjä käyttäjää suojaavia ehtoja kuten se, että lompakon käyttöä voi seurata vain käyttäjä itse. 

Lisäksi lompakko edistää turvallista asiointia verkossa, koska sellaiset asiointipalvelut, joissa lompakkoa voi käyttää, rekisteröitäisiin ja asiointipalveluja myös valvottaisiin. Lompakko myös kertoisi käyttäjälleen, kuka hänen tietojaan pyytää. Lisäksi lompakon ympärille toteutetaan tarvittavat palvelut sovelluksen käytön lopettamiseksi väärinkäytöstilanteissa tai esimerkiksi puhelimen rikkoutuessa.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Laura Kolinen, puh. 0295 530 403, laura.kolinen(at)gov.fi
Hankepäällikkö Alexandra Hacklin, puh. 0295 530 259, alexandra.hacklin(at)gov.fi 
ICT-johtaja Jarkko Levasma, puh. 0295 530 117, jarkko.levasma(at)gov.fi 
Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Katja Väänänen, puh. 0295 530 245, katja.vaananen(at)gov.fi