Hoppa till innehåll

E-identitetsplånboken kommer 2026

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2024 10.44
Pressmeddelande
En person surfar på en telefon

Finansministeriet har tillsatt ett projekt för att styra genomförandet av den nationella e-identitetsplånboken. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar för det tekniska genomförandet.

EU-parlamentet och rådet antog eIDAS-förordningen som reviderades tidigare i våras. Förordningen föreskriver om identifiering av personer vid gränsöverskridande kommunikation och om betrodda elektroniska tjänster. I fortsättningen ska förordningen också innehålla bestämmelser om europeiska e-identitetsplånböcker. Den reviderade eIDAS-förordningen träder i kraft i maj och de tekniska genomförandeakter som gäller den antas inom de följande sex månaderna.
 
I den reviderade eIDAS-förordningen föreskrivs det dessutom om andra tjänster i anslutning till e-identitetsplånboken, såsom tillhandahållande av elektroniska intyg och öppnande av information i anslutning till detta. Den reviderade förordningen förutsätter också bland annat att tjänsten för länkning av identiteten utvecklas. Länkningstjänsten är en central reform med vars hjälp den offentliga förvaltningens e-tjänster kan samköra de uppgifter de fått vid elektronisk identifiering med de uppgifter som redan finns i registret.

Förordningen förpliktar medlemsländerna att utveckla en e-identitetsplånbok 

Den centrala skyldigheten enligt den reviderade förordningen är att medlemsstaterna senast 2026 ska tillhandahålla en e-identitetsplånbok som uppfyller kraven i förordningen. Dessutom ska medlemsstaterna tillhandahålla vissa andra tjänster i anslutning till plånböckerna.  

Med en europeisk e-identitetsplånbok avses en applikation som fungerar i telefonen och som till sin funktion påminner om vanliga plånböcker i synnerhet med tanke på förvarandet av olika uppgifter. Medan t.ex. körkort nuförtiden kan förvaras i en vanlig plånbok, kan motsvarande uppgifter förvaras i en e-identitetsplånbok i elektronisk form. Användaren bestämmer själv vilka uppgifter han eller hon vill föra in i plånboken. Medborgarna kan i framtiden således självständigt hantera och använda sina egna uppgifter i olika situationer i vardagen, såväl vid e-kommunikation som vid kundbesök. I fortsättningen kan man också identifiera sig och underteckna elektroniskt med en e-identitetsplånbok. Användningen av e-identitetsplånböcker kommer att vara både avgiftsfritt och helt frivilligt för EU-medborgarna.

Säkerhet prioriteras vid utvecklandet av plånböckerna

Beredningsarbetet samordnas av finansministeriet som tillsatt ett projekt för att genomföra förordningens mål för mandatperioden 26 april 2024–31 december 2026. En central uppgift för finansministeriets projekt är att styra genomförandet av den nationella e-identitetsplånboken. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för genomförandet. Projektet ska säkerställa att Finland får en egen e-identitetsplånbok.

”Utvecklandet av en e-identitetsplånbok ger EU-medborgarna möjligheter att uträtta ärenden på ett smidigare sätt än tidigare. I Finland utförs beredningsarbetet i nära samarbete med alla intressentgrupper. Målet är att göra plånboken både säker och så behändig möjligt”, konstaterar kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen.

E-identitetsplånböckerna kan i framtiden innehålla många slags personuppgifter, de ska vara särskilt säkra. Plånböckerna har vissa villkor som skyddar användaren, till exempel att användningen av plånboken endast kan följas upp av användaren själv. 

Plånboken främjar dessutom trygg skötsel av ärenden på nätet, eftersom de e-tjänster där plånboken kan användas ska registreras, och dessa tjänster ska också övervakas. Plånboken informerar också användaren om vem som begär hans eller hennes uppgifter. Dessutom skapas i anslutning till plånboken sådana tjänster som behövs för att avsluta användningen av plånboken vid missbruk eller t.ex. om telefonen går sönder.

Ytterligare information:
Laura Kolinen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 403, laura.kolinen(at)gov.fi
Alexandra Hacklin, projektchef, tfn 0295 530 259, alexandra.hacklin(at)gov.fi 
Jarkko Levasma, IKT-direktör, tfn 0295 530 117, jarkko.levasma(at)gov.fi 
Katja Väänänen, informationsförvaltningsråd, enhetschef, tfn 0295 530 245 , katja.vaananen(at)gov.fi