Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Digitaalisten asiointipalvelujen tiekarttaa päivitetään, vastaa kyselyyn 29.1.2019 mennessä

Valtiovarainministeriö 18.1.2019 13.44
Uutinen

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt digitaalisten asiointipalvelujen tiekartan 2019 – 2023 laatimisen julkaisemalla julkisen hallinnon viranomaisille suunnatun kyselyn palvelujen kartoittamiseksi. Näin päivitetään ja uudistetaan vuonna 2017 julkaistua ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekarttaa. Palveluissa on tapahtunut muutoksia, ja uusia palveluja on tullut käyttöön tai on kehitteillä. Aikaisempaan verrattuna palveluista kartoitetaan uusia tietoja ja myös valintakriteerejä on uudistettu.

Tiekartan laatiminen on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta.

Tiekarttatyön tavoitteena on

  • korostaa digipalvelun ensisijaisuutta palvelun tarjonnassa ja käytössä,
  • antaa julkiselle hallinnolle vahvempi selkänoja satsata digipalvelujen tarjontaan,
  • tunnistaa mihin elämäntapahtumaan tai liiketoimintatapahtumaan digitaaliset asiointipalvelut liittyvät.

Tiekartta on yhteinen tahdonilmaus palvella ja toimia ensisijaisesti digitaalisesti. Tulemalla mukaan saa näkyvyyttä ja tunnettuutta omille palveluille. Valintakriteereihin uutena sisältyvästä palvelulaadun itsearvioinnin suorittamisesta saa vinkkejä palvelun käyttökokemuksen parantamiseen ja muuhun jatkokehittämiseen.

Vastatessaan kyselyyn julkisen hallinnon palveluntarjoajat valitsevat ja arvioivat itse, mitkä heidän palvelunsa täyttävät tiekartan uudet valintakriteerit. Palveluntarjoajien tulee myös tehdä johtotason päätös mukaan lähdöstä.

Minkälaisia palveluja haemme tiekartalle?

Tiekartalla kuvataan julkisia digitaalisia asiointipalveluja, joita tarjotaan henkilöasiakkaille ja yrityksille. Palvelu on jo käytössä tai se voi olla vielä kehitteillä ja tulla käyttöön aikavälillä 2019 – 2023.

Tarkoitamme digitaalisilla asiointipalveluilla, että

  • palvelut ovat aina jollakin tavoin vuorovaikutteisia ja sähköistä asiointia sisältäviä.
  • palvelun tulee olla ulkoisten asiakkaiden, joko kansalaisten tai elinkeinonharjoittajien, käytössä.
  • palvelun käyttö alkaa digitaalisena, mutta voi palveluketjun aikana sisältää muutakin asiointia.

Mukaan otetaan myös digitaalisia neuvontapalveluja ja botteja

Palveluntuottajat voivat tarjota tiekartalle palvelujaan, jotka täyttävät soveltuvin osin tiekartan valintakriteerit ja digitaalisen asiointipalvelun määritelmän. Valintakriteereissä on mukana useita vuoden 2017 tiekartan kriteereistä, digitalisoinnin periaatteet ja uutena asiana erillisen palvelulaadun itsearvioinnin suorittaminen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa palvelun ehdottamisesta tiekartalle.

Palveluntarjoaja - täytä kysely 29.1.2019 mennessä

Digitaalisen asiointipalvelujen tarjoajat voivat hakea mukaan tiekartalle täyttämällä kyselyn 29. tammikuuta mennessä. Ohjeet kyselyn täyttämiseen, palvelujen valintakriteerit ja muuta lisätietoa digitaalisten asiointipalvelujen tiekartan verkkosivulta. Kyselyn toteuttaa valtiovarainministeriölle KPMG Oy.

Tiekartta julkaistaan maaliskuussa 2019

Tiekartta julkaistaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla maaliskuussa 2019. Se voidaan julkaista myös Suomi.fi-sivustolla kuvaamaan kootusti mitä digitaalisia asiointipalveluja Suomessa jo on ja mitä on jatkossa tulossa.

Järjestämme 20.3.2019 klo 8.30 - 11 Digi ekaksi -seminaarin, jossa tiekartta julkistetaan. Ilmoittaudu tilaisuuteen.

Lisätietoa

Tiekartta ja digipalvelujen ensisijaisuus Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Palvelulaadun itsearviointi Petteri Ohvo, hankepäällikkö, puh. 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi
Kyselyn täyttäminen Laura Ekholm, IT-asiantuntija, 040 826 9651, laura.ekholm(at)kpmg.fi

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT
Palaa sivun alkuun