Hyppää sisältöön

Digitaalisten palvelujen järjestäminen ja saavutettavuus etenevät – tavoitteena saavutettavat digikanavat viranomaisten kanssa asiointiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2022 8.55
Tiedote

Valtiovarainministeriö selvitti digipalvelulain toimeenpanon edistymistä kolmannen kerran vuodenvaihteessa 2021–2022. Kysely suunnattiin lain soveltamisalaan kuuluville organisaatioille, joita ovat kaikki viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset sekä tietyt lain velvoittamat yritykset, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt. Kyselyyn vastanneiden mukaan tilanne lain toimeenpanon osalta näyttää hyvältä, mutta vastauksissa nousi esiin myös osaamisen, resurssien ja ymmärryksen puutteita.

Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta. Tämä parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. 

Organisaatioilla on halua oppia ja ymmärtää lain toimeenpanoa ja saavutettavuutta, mutta muun muassa resursointi organisaatioissa ei anna tähän mahdollisuutta. Organisaatiot mieltävät lain enemmän saavutettavuuslaiksi eivätkä ole kaikilta osin sisäistäneet velvoitteita digipalveluiden järjestämisestä.

Lain toimeenpanon osalta ei merkittäviä muutoksia edelliseen vuoden kyselyyn 

Merkittävimmät muutokset edelliseen kyselyyn verrattuna liittyivät lain velvoitteiden huomioimiseen. Vastaajista 90 prosenttia ilmoitti, että lain tuomat velvoitteet on huomioitu kaikissa tai suurimmassa osassa palveluita. Vuonna 2021 vastaava osuus oli noin 80 prosenttia. Konkreettisia toimenpiteitä ovat olleet muun muassa Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto sekä palveluiden ja sivustojen uudistaminen ja sähköistäminen.

Kyselyn perusteella käy muun muassa ilmi, että vastaajista 79 prosentilla organisaatioista lain edellyttämä mahdollisuus viestien vastaanottamiseen ja lähettämiseen tietoturvallisesti on olemassa. Lisäksi lain mukaan viranomaisen tulee julkaista yhteystieto, josta saa neuvontaa digipalvelun käyttöön. Vastaajista 87 prosenttia ilmoitti, että yhteystieto löytyy suurimmasta osasta tai kaikista palveluista. 

Organisaatiot ovat tehneet saavutettavuuden parantamiseksi selvityksiä nykytilasta, mutta kaikki havaittuja puutteita ei ole korjattu. Tämä johtuu siitä, että organisaatiot ovat esimerkiksi odottaneet järjestelmäuudistusta. Organisaatiot ovat kuitenkin kokeneet, että tehdyt saavutettavuusarvioinnit ovat olleet hyödyllisiä.

Kyselyn tulokset perustuvat organisaatioiden omiin arvioihin

Kyselyn tuloksia on pystytty osittain vertaamaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston kansalliseen saavutettavuustarkastusta koskevaan raporttiin, joka julkaistiin loppuvuodesta 2021. Raportissa kävi ilmi, että iso osa valvonnan kohteena olleista digitaalisista palveluista ei täyttänyt digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksia. 

Nyt tehdyn kyselyn vastaukset perustuvat organisaatioiden omaan arvioon siitä, onko palveluissa huomioitu ja ymmärretty saavutettavuuden ja digipalvelulain vaatimukset. Esimerkiksi vastaajat uskovat saavutettavuuden olevan paremmassa tilanteessa kuin saavutettavuusvalvonnan tarkastuksen mukaan oli.

Organisaatiot tarvitsevat saavutettavuudesta ja digipalvelulain toimeenpanosta lisää koulutusta ja ohjeistusta. Valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelma selvittää lisäkoulutuksen ja -ohjeistuksen järjestämistä.

Digipalvelujen järjestämiseen liittyvät velvoitteet astuivat voimaan 1. lokakuuta 2019. Kysely on toteutettu vuosina 2020, 2021 ja 2022. Viimeisimpään kyselyyn vastasi 187 organisaatiota.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Tiina Lokka-Lepistö, puh. 0295 530 040, tiina.lokka-lepisto(at)gov.fi