Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallituksen esitys vuoden 2020 täydentäväksi talousarvioesitykseksi valtiovarainministeriön hallinnonalalla

Valtiovarainministeriö
21.11.2019 16.00
Tiedote

Hallitus on päättänyt vuoden 2020 talousarvioesityksen täydentämisestä.

Metallirahamenojen määrärahaa ehdotetaan metallirahojen takaisinlunastusmenojen tarkentuneen arvion vuoksi 1,35 miljoonan euron lisäystä.

Verohallinnolle ehdotetaan 10 miljoonan euron lisäystä auto- ja valmisteverotuksen tehtäväsiirtojen siirtymäkauden lisärahoitustarpeeseen.

Kuntien valtionosuuteen ehdotetaan lisäystä, jolla kompensoidaan väliaikaisen poistojen kaksinkertaisen vähennysoikeuden aiheuttamat verotulomenetykset kunnille.

Tullin toimintamenojen käyttötarkoitusta ehdotetaan laajennettavaksi kattamaan myös korvausten maksut niille, jotka eivät muutoin voisi saada palautuksia valuuttakurssivirheen vuoksi liikaa perityistä tullimaksuista.

Valtiokonttorille ehdotetaan lisäyksiä kuntatalouden tietopalvelun menoihin sekä valtion maksuliikenteen huoltovarmuusmenoihin ja valtion konsernilaskennan kehittämiseen.

Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuutta ehdotetaan korotettavan 60 miljoonalla eurolla ja lainanottovaltuutta nostettavan 20 miljoonalla eurolla. Lisätarve aiheutuu tytäryhtiöiden purkamisesta.

Tilastokeskukselle siirretään vastuu liikennetilastoinnista ja tähän liittyen ehdotetaan 378 000 euron määrärahasiirtoja liikenne- ja viestintäministeriön pääluokasta.

Hallitus esittää vuoden 2020 täydentävässä talousarvioesityksessä valtiovarainministeriön toimintamenoihin 124 000 euron lisäystä ministereiden ja poliittisen esikunnan avustajien lisämenoihin.

EU:n lisätalousarvion ja Brexitin myöhentymisen aiheuttamien muutosten vuoksi ehdotetaan 119 miljoonan euron vähennystä Suomen maksuihin EU:lle.

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen täydentämisestä (budjetti.vm.fi)

Lisätietoja:

Talouspäällikkö Jan Holmberg, puh. 0295530156 jan.holmberg(at)vm.fi

Sivun alkuun