Hyppää sisältöön

IMF suosittelee Suomelle lisätoimia julkisen talouden vahvistamiseksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2024 10.13
Tiedote
Kulkijoita ja raitiovaunu heijastavasta ikkunasta kuvattuna.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on julkaissut vuosittaisen arvionsa Suomen talouden tilasta ja näkymistä. Raportti käsittelee talouden haasteita ja antaa suosituksia Suomen finanssi-, rakenne-, ilmasto- sekä makrovakaus- ja rahoituspolitiikkaan.

Suomen talous supistui viime vuonna, koska kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kehittyivät heikosti, asuntojen hinnat laskivat ja korot pysyivät korkeina. Euroopan heikko talouskehitys heijastui Suomeen.

IMF:n mukaan työmarkkinat ovat pysyneet vahvoina, vaikka työttömyysasteessa on nousupaineita muun muassa rakentamisen hiipumisen vuoksi. Valuuttarahasto odottaa, että talous kasvaa maltillisesti tänä vuonna ja kasvu vahvistuu ensi vuonna. Kasvua tukevat inflaation hidastuminen ja korkojen aleneminen.

IMF ehdottaa valtion tulopuolen vahvistamista

Hallitusohjelman sopeutustoimet ovat pääosin linjassa IMF:n edellisten suositusten kanssa. Valuuttarahasto arvioi, että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousee 85 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.

Valuuttarahaston mukaan hallituksen pitää tehdä lisätoimia, jotta se saavuttaa tavoitteensa julkisessa taloudenpidossa. IMF ehdottaa lisätoimia etenkin valtion tulopuolen vahvistamiseksi. Pitkällä aikavälillä julkisen talouden kestävyyttä haastaa se, että väestö ikääntyy ja hoitomenot kasvavat.

Uudistukset tukevat työllisyyden kasvua

IMF katsoo, että hallituksen työelämäuudistukset tukevat työllisyyden kasvua tulevina vuosina. Valuuttarahasto kehottaa kuitenkin toimiin, jotta työvoiman osaaminen vastaisi paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Lisäksi olisi hyvä nostaa korkeakoulutettujen osuutta sekä tukea ulkomaisen työvoiman houkuttelemista ja integroimista työmarkkinoille.

IMF arvioi, että Suomi ei saavuta hiilineutraaliustavoitettaan nykyisillä ilmastoimilla.

Rahoitusjärjestelmällä on tarvittavat pääomapuskurit, jotka pitävät huolta rahoitusjärjestelmän vakaudesta myös laskusuhdanteessa. Suomen pitää kuitenkin varautua maksuvalmiusshokkeihin ja kansalliset rajat ylittäviin riskeihin. 

IMF arvioi jäsenmaidensa talouskehitystä jatkuvasti

Raportit perustuvat IMF:n asiantuntijoiden taloudellisiin analyyseihin ja keskusteluihin, joita valuuttarahaston asiantuntijaryhmät kävivät tammikuussa viranomaisten, tutkimuslaitosten, työmarkkinaosapuolien ja monien muiden tahojen kanssa Suomessa.

Asiantuntijaryhmä julkaisi Suomea koskevan lausuntonsa 23. tammikuuta. Suomi-raportit ovat nyt kokonaisuudessaan saatavilla valuuttarahaston verkkosivuilla.

IMF:n vierailuja jäsenmaissa kutsutaan artikla IV -konsultaatioiksi, sillä ne perustuvat IMF:n sopimusartiklaan IV. IMF tekee arvion vuosittain. 

Lisätietoja: 

Finanssiasiantuntija Sara Hellemaa, puh. 02955 30067, sara.hellemaa(at)gov.fi