Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kolme kovaa K:ta ovat tulevaisuuden kunnan keskeiset tehtävät

Valtiovarainministeriö 13.9.2016 9.21
Uutinen

Tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät ovat kiteytettävissä kolmeen asiaan: kehitys, koulutus ja kaavoitus eli kolme kovaa K:ta. Näin todetaan tänään julkistetussa Kunnat tekojen paikkana -selvityksessä, jonka Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on tehnyt valtiovarainministeriön tilauksesta. Selvityksen tuloksia hyödynnetään Tulevaisuuden kunta –parlamentaarisen työryhmän työssä.

Selvitys liittyy hallitusohjelman Tulevaisuuden kunta -reformin toteutukseen. Selvityksen tulokset perustuvat jokaiselle Suomen luottamushenkilölle ja kuntien johtohenkilölle tehtyyn kyselyyn, haastatteluihin ja fokusryhmäkeskusteluihin. Kyselyyn vastasi 3505 henkilöä.

Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Suomi palveluistuu. Myös hallinto muuttuu kansalaisten palveluksi. Julkiset palvelut sekä muuttuvat että mukautuvat aina käyttäjien tarpeen mukaan. Palveluja myös kehitetään yhä vuorovaikutteisimmin.  Kuntien kehittäminen ja päätöksenteko tulevat perustumaan enemmän aktiiviseen vuoropuheluun päättäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä.

Kunnat tekemisen alustaksi - ratkaisevaa toiminta, ei organisaatio

Tulevaisuuden kunnat ovat selvityksen mukaan alustoja, jotka mahdollistavat erilaisen tekemisen. Huomio kiinnittyy eri toimijoiden aktivointiin, eli siihen kuinka aktiiviset ja oman elinympäristönsä kehittymisestä kiinnostuneet kuntalaiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset voivat sekä haluavat osallistua tulevaisuuden tekemiseen. Tulevaisuuden kuntakenttä vaatii mullistusta – uutta ajattelua, kokeiluja ja toimintatapoja. Kuntien menestyksen ratkaisee toimintakulttuuri, ei organisoitumisen muoto.

Kunnat laajoina julkisen sektorin palvelukoneina ovat reilun 40 vuoden ikäisiä. Kunnat kuitenkin muuttuvat erityisesti maakuntauudistuksen myötä tulevina vuosina enemmän kuin ne ovat historian saatossa muuttuneet.

Selvityksen mukaan valtaosa kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista katsoo tulevaisuuteen optimistisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakunnille nähdään kunnille jäävän enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueen kasvuun ja kehitykseen.

Muutokset ja niiden jatkuvuus korostavat selvityksen mukaan liikkumavaran tarvetta. Kunnille tulisi mahdollistaa erilaiset tavat tehtävien toteuttamiseen ja yhteistyösuuntien rakentamiseen. Tämä edellyttää myös kuntien erilaisuuden huomioimista.

Selvitys sisältää viisi suositusta Tulevaisuuden kunta –työlle jatkossa:

  • Luodaan tulevaisuuden tulkintatuki ja -klubi kunnille
  • Tuetaan avoimen rajapinnan keskusteluja maakuntien ja kuntien välillä
  • Käynnistetään vapaiden ja avoimien kunta-alustojen kokeilut
  • Mahdollistetaan tiettyihin rajattuihin alueisiin ja teemoihin kohdistuvat sopimukset sekä tuetaan kuntia kehittämisessä teemallisten verkostojen kautta
  • Sallitaan sattumat parantamalla kuntien strategisen kehittämisen kykyä

Selvitys on julkaistu osoitteissa: www.mdi.fi/tulevaisuudenkunta

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Janne Antikainen, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, puh. 040 7641829
Neuvotteleva virkamies Katja Palonen, puh. 02955 30322, katja.palonen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, puh. 02955 30042, inga.nyholm(at)vm.fi
 

Kunta-asiat aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit
Palaa sivun alkuun