Hyppää sisältöön

Luottamus on suomalaisen yhteiskunnan supervoima

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2024 11.32
Uutinen
Susanna Huovinen.

Kuntapuheenjohtajapäivillä Kuopiossa perjantaina puhunut alivaltiosihteeri Susanna Huovinen korostaa luottamuksen merkitystä kansalaisyhteiskunnassa.

Alivaltiosihteeri Huovinen nosti puheessaan esiin, että suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on jo vuosikymmeniä ollut se, että Suomi on laajan luottamuksen ja vähäisen pelon maa. Tämä näkyy esimerkiksi onnellisuustutkimusten tuloksissa, jotka perustuvat kansalaisten kokemuksiin palveluista, sananvapaudesta, elinajanodotteesta ja korruption määrästä.

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet rakentavat luottamusta

Vaikka suomalaiset luottavat julkiseen hallintoon, haasteena on se, etteivät he välttämättä löydä keinoa olla itse aktiivisesti osallisina yhteiskunnassa. Tämä käy ilmi esimerkiksi OECD:n tutkimuksista. 

Valtiovarainministeriö on pyrkinyt vahvistamaan kansalaisten osallisuutta järjestämällä kansallisia dialogeja kansalaisjärjestöjen kanssa. Kevään dialogeissa teemoina olivat luottamus ja turvallisuus, ja niissä korostui yhteisöjen merkitys. Dialogeissa nousi esiin tärkeitä arvoja, kuten luottamus eri ihmisten välillä, yhdessä tekeminen ja kohtaaminen, jotka ovat demokratian keskeisiä rakennuspuita. 

Luottamuksen arvo korostuu haastavina aikoina

Yhteiskunnan turvallisuus ja kriisinkestävyys rakentuvat eri toimijoiden tiiviille yhteistyölle. Vaikka varautuminen on Suomessa jo hyvällä tasolla, sitä tulee jatkuvasti parantaa ja koordinoida valtion aluehallinnon uudistuessa. Tarvitaan yhteistä tilannekuvaa ja sujuvaa yhteistyötä eri hallinnon tasojen välillä, jotta aikamme vakaviin haasteisiin voidaan vastata. Siksi valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden virkajohdon ja päättäjien säännölliset kohtaamiset ja yhteiset keskustelut ovat tärkeitä. Ne ylläpitävät ja rakentavat luottamusta. Rakentavaa, asiallista ja toista kunnioittavaa keskustelukulttuuria on jatkuvasti kehitettävä. 

"Meihin luotetaan ja se luottamus täytyy kyetä joka päivä lunastamaan. Ja usein luottamus lähtee siitä, että itsekin luottaa", alivaltiosihteeri Huovinen totesi lopuksi.