Hoppa till innehåll

Förtroendet är en superkraft för det finländska samhället

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2024 11.32
Nyhet
Susanna Huovinen.

Understatssekreterare Susanna Huovinen höll ett tal under kommunordförandedagarna i Kuopio på fredagen och betonade förtroendets betydelse i det civila samhället.

Understatssekreterare Huovinen lyfte i sitt tal fram att det finländska samhällets styrka redan i årtionden varit att Finland är ett land med stort förtroende och liten rädsla. Detta syns till exempel i resultaten av lyckoundersökningar som baserar sig på människors erfarenheter av service, yttrandefrihet, förväntad livslängd och korruption.

Människors möjligheter att påverka skapar förtroende 

Även om finländarna litar på den offentliga förvaltningen, består utmaningen i att de nödvändigtvis inte hittar något sätt att själva aktivt delta i samhället. Detta framgår till exempel av OECD:s undersökningar. 

 Finansministeriet har strävat efter att stärka medborgarnas delaktighet genom att ordna nationella dialoger tillsammans med medborgarorganisationer. Teman för vårens diskussioner var förtroende och säkerhet, och i dem framhävdes gemenskapernas betydelse. Dialogerna lyfte fram viktiga värden, såsom förtroende mellan olika människor, samarbete och möten, centrala byggstenar för demokrati. 

Värdet av förtroende framhävs i utmanande tider

Samhällets säkerhet och kristålighet bygger på nära samarbete mellan olika aktörer. Även om beredskapen redan nu ligger på en god nivå i Finland bör den förbättras och samordnas fortgående när statens regionförvaltning förnyas. Vi behöver en gemensam lägesbild och ett smidigt samarbete mellan olika förvaltningsnivåer för att kunna bemöta de allvarliga utmaningarna i vår tid. Därför är regelbundna möten och gemensamma diskussioner mellan statens, kommunernas och välfärdsområdenas tjänsteledning och beslutsfattare viktiga. De upprätthåller och bygger upp förtroende. En konstruktiv, saklig och respektfull diskussionskultur måste ständigt utvecklas. 

"Människorna litar på oss och det förtroendet måste kunna infrias varje dag. Och förtroende kräver ofta att man själv också litar ", konstaterade understatssekreterare Huovinen som avslutning.