Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys
Ostajan verovastuuta alkoholin verkkokaupassa laajennetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2024 13.37
Tiedote

Hallituksen esityksen mukaan alkoholin ostaja olisi myyjän lisäksi vastuussa verosta, jos etämyyjä ei täytä velvoitteitaan. Tavoitteena on, että laki tulee voimaan mahdollisimman pian. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 8. toukokuuta.

Esityksen mukaan valmisteverojen maksamisesta Suomeen vastaisi edelleen ensisijaisesti etämyyjä. Jos etämyyjä ei ole ilmoittanut tuotteista Verohallinnolle ja antanut vakuutta valmisteverojen suorittamisesta ennen tuotteiden toimittamista Suomeen, ostaja olisi yhteisvastuullisesti velvollinen maksamaan valmisteveron myyjän kanssa. Ehdotetun ostajan yhteisvastuun arvioidaan kasvattavan alkoholiveron tuottoa noin 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Etämyyjälle säädettäisiin myös velvollisuus antaa tuotteiden kuljetuksesta vastaavalle kuljetusyritykselle Verohallinnon antama tunniste, joka olisi kuljetuksen aikana pyydettäessä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle. Tuotteet ostaneella yksityishenkilöllä olisi vastaava velvollisuus, jos yksityishenkilö on ostanut tuotteita toisesta EU-maasta muuten kuin etämyynnin kautta tai tuonut niitä matkustajatuontina.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että valmisteverotuslain menettelysäännöksiä täsmennettäisiin jo aiemmin kansallisesti toimeenpannun valmisteverotusdirektiivin mukaisesti. Lakiin tehtäisiin myös muita teknisiä tarkistuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Ostajan verovastuuta etämyynnissä ja kuljetuksen mukana seuraavaa tunnistetta koskevat säännökset tulisivat voimaan kuitenkin aikaisintaan 1.9.2024.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, puh. 0295 530 183, pia.kivimies(at)gov.fi (etämyynti)
Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, puh. 0295 530 248, krista.sinisalo(at)gov.fi (valmisteverotuslain menettelysäännökset)