Hoppa till innehåll

Regeringens proposition
Köparens skatteansvar vid näthandel med alkohol utvidgas

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 13.37
Pressmeddelande

Enligt propositionen ska köparen utöver säljaren vara ansvarig för skatten om distansförsäljaren inte fullgör sina skyldigheter. Avsikten är att lagen träder i kraft så snart som möjligt. Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen den 8 maj.

Enligt propositionen ska distansförsäljaren fortfarande i första hand svara för betalningen av punktskatter till Finland. Om distansförsäljaren inte anmält produkterna till Skatteförvaltningen och ställt säkerhet för betalningen av punktskatterna innan produkterna levereras till Finland, är köparen solidariskt skyldig att betala punktskatten tillsammans med säljaren. Köparens föreslagna gemensamma ansvar beräknas öka intäkterna från alkoholskatten med ca 5 miljoner euro per år.

Distansförsäljaren föreslås också bli skyldig att ge det transportföretag som sköter transporten av produkterna en av Skatteförvaltningen utfärdat identifieringskod, som under transporten på begäran ska visas upp för behöriga myndigheter. En privatperson som köpt produkterna har samma skyldighet, om personen köpt produkterna från ett annat EU-land på något annat sätt än genom distansförsäljning eller importerat dem som resandeinförsel.

I propositionen föreslås det dessutom att förfarandebestämmelserna i punktskattelagen preciseras i enlighet med det redan tidigare nationellt genomförda punktskattedirektivet. I lagen görs också andra tekniska ändringar.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Bestämmelserna om köparens skatteansvar vid distansförsäljning och om den identifikation som ska följa med transporten föreslås dock träda i kraft tidigast den 1 september 2024.

Ytterligare information:
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 183, pia.kivimies(at)gov.fi (distansförsäljning)
Krista Sinisalo, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 530 248, Krista. Sinisalo(at)gov.fi (procedurbestämmelser i punktskattelagen)