Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

Työryhmä ehdottaa muutoksia energiaverotukseen

Valtiovarainministeriö
15.9.2020 9.56
Tiedote

Valtiovarainministeriön työryhmän raportti energiaverotuksen uudistamisesta on valmistunut. Uudistus kuuluu hallitusohjelman kestävän verotuksen tiekarttaan.

Työryhmä ehdottaa hallitusohjelman kirjauksista, että

  • lämmityspolttoaineiden 100 miljoonan euron veronkorotus toteutettaisiin vuoden 2021 alusta. Korotus kohdistuisi sekä energiasisältö- että hiilidioksidiveroon.
  • turpeelle tehtäisiin vastaava korotus kuin muille fossiilisille polttoaineille. 
  • yhteistuotannon verotuista 0,9-laskentasääntö poistettaisiin.
  • teollisuuden sähkövero alennettaisiin EU:n vähimmäistasolle ja energiaintensiivisen teollisuuden energiaveronpalautuksesta luovuttaisiin (toteutus asteittain 2021–2024).
  • kaivostoiminnan energiaverotuet poistettaisiin vuoden 2021 alusta.

Sähköveroluokkaan II siirrettävien, kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien osalta selvityksiä tulisi jatkaa siten, että ne saadaan valmiiksi alkuvuodesta 2021.

Työryhmä arvioi myös kehittämistarpeita hallituksen ilmastotavoitteiden kannalta

Raportti vastaa siihen, miten energiaverojärjestelmä voisi auttaa hallituksen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Työryhmä ehdottaa tästä syystä pitkäjänteisiä ja ennakoitavia toteuttamisaikatauluja ja -tapoja uudistuksille.

Työryhmä ehdottaa turpeen ja maatalouden fossiilisten polttoaineiden verotukien asteittaista poistamista. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että biokaasua ryhdyttäisiin verottamaan energiaveromallin mukaisesti lämmityspolttoaineen verotasolla sekä liikenne- että lämmityskäy-tössä, jolloin siitä kannettaisiin käytännössä vain energiasisältövero. Samalla biokaasun satunnainen ja vähäinen pientuotanto rajattaisiin verotuksen ulkopuolelle. Työryhmä pitää perusteltuna verojärjestelmää, joka pohjautuu polttoaineen energiasisältöön ja elinkaaripäästöön. Järjestelmä mahdollistaa taloudellisten, energiatehokkaiden ja päästöohjauksen tavoitteiden yhteensovittamisen.

Merkittävää verotuottojen pienenemistä ei näköpiirissä 2020-luvulla

Fossiilisten lämmityspolttoaineiden osuus energiaverotuotoista pienenee tulevaisuudessa, mutta niiden osuus ei ole ollut kovin merkittävä nykyisinkään. Liikenteen polttonesteiden muutokset verotuotoissa vievät aikaa ja sähköveron veropohjan ennustetaan kasvavan.

Raportissa ehdotetaan myös, että energiaverotuksen tasoon tehdään jatkossa säännönmukaisia tarkistuksia.

Asiantuntijatyöryhmä kuuli keskeisiä sidosryhmiä ja muita toimijoita

Työryhmään osallistui asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja Verohallinnosta. Työryhmä kuuli työnsä tueksi tutkijoita, järjestöjä ja keskeisiä sidosryhmiä.

Työryhmän toimikausi alkoi 18. marraskuuta 2019 ja päättyi 1. syyskuuta 2020.

Hallitus tekee linjaukset keskeisistä muutoksista budjettiriihessä, jotta tarvittavat lakiesitykset voidaan sisällyttää vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, puh. 029 5530 372, leo.parkkonen(at)vm.fi

Talouspolitiikka Verotus
 
Sivun alkuun