Hyppää sisältöön

Työryhmä selvittämään kotitalouksien taloudellista tilannetta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2023 13.18
Tiedote

Valtiovarainministeriön asettama työryhmän tavoitteena on laatia selvitys kotitalouksien taloudellisesta tilanteesta vuonna 2023 alkavan eduskuntavaalikauden tarpeisiin. Selvityksessä tarkastellaan etenkin velkaantuneita kotitalouksia ja aiempaa korkeamman korkotason vaikutuksia.

Kotitalouksien taloudellisen tilanteen lisäksi työryhmä arvioi asuntomarkkinoita, pankkien tilaa sekä makrovakauspolitiikkaa. Työryhmä selvittää myös asuntolainojen korkovähennyksen poistumisen vaikutuksia erityyppisiin kotitalouksiin.

Työryhmä ottaa selvityksessä kantaa toimenpidevaihtoehtoihin liittyen etenkin finanssipolitiikkaan ja makrovakauspolitiikkaa koskevaan lainsäädäntöön. Kannanotoissa huomioidaan kotitalouksien ja rahoitusjärjestelmän tilan lisäksi julkinen talous sekä politiikkaratkaisujen vaikutukset kotitalouksien taloudellisiin valintoihin.

Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen. Työryhmässä on edustajia valtiovarainministeriöstä, Suomen Pankista sekä Finanssivalvonnasta. 

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän toimikausi päättyy 14. huhtikuuta.  

Lisätietoja: 
Talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja, p. 0295 530 554, lauri.kajanoja(at)gov.fi