Hyppää sisältöön

Valtion talous- ja henkilöstöhallintoa koskevalle tiedolle yhtenäiset luokittelusuositukset

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.6.2024 14.30
Uutinen
Kuvituskuva.

Luokittelusuositusten ja niiden jälkeen tehtävän toimeenpanon tavoitteena on yhtenäistää ministeriöiden ja virastojen talous- ja henkilöstöhallinnon luokitteluprosesseja, jotta yhteiset talous- ja henkilöstöpalvelut voidaan järjestää vaatimusten mukaisesti ja kustannustehokkaasti. 

Luokittelu antaa kirjapitoyksiköille ja palvelukeskukselle suuntaa yhtenäisten prosessien ja yhteisten tietojärjestelmien käyttämiseen sekä luo perustaa riskienhallinnan kehittämiseen ja jäännösriskien arviointiin. Suositusten lähtökohtana on valtion strategisen tason pilvisiirtymä ja tiedon luokitteluun liittyvien säännösten ja tulkintojen soveltamistarpeet.

Kirjanpitoyksiköillä ja palvelukeskuksilla on ollut aiemmin erilaisia näkemyksiä tiedosta ja sen luokittelusta. Tietoa on myös luokiteltu turvallisuusluokaltaan korkeammalle tasolle, mitä normit edellyttävät. Näkemyserot monimutkaistavat toimintaa ja heikentävät kustannustehokkuutta. 

Muistio valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tiedon luokittelusuosituksista antaa yhteiset raamit monimutkaisesta kokonaisuudesta. Kokonaisuus on tärkeää ottaa huomioon kirjanpitoyksiköiden pilvisiirtymässä, jossa Palkeet ja Valtiokonttori tukevat virastoja. 

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Virpi Mustonen. virpi.mustonen(at)gov.fi, p. 02955 30052

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tiedon luokittelusuositukset (pdf) 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kohti pilvipalveluita - Valtiovarainministeriö (vm.fi)