Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Statsrådet beslutade om landskapsindelningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2019 13.28
Pressmeddelande

Statsrådet fattade den 29 augusti 2019 ett beslut om landskapsindelningen. De berörda kommunerna har själva gjort en framställning till statsrådet om att byta landskap.

Landskapsindelningen ändras från och med 1 Januari 2021 enligt följande:

  • Heinävesi kommun överförs från landskapet Södra Savolax till landskapet Norra Karelen
  • Jorois kommun överförs från landskapet Södra Savolax till landskapet Norra Savolax
  • Itis kommun överförs från landskapet Kymmenedalen till landskapet Päijänne-Tavastland
  • Kuhmois kommun överförs från landskapet Mellersta Finland till landskapet Birkaland
  • Storkyro kommun överförs från landskapet Österbotten till landskapet Södra Österbotten

Den ursprungliga framställningen hade för Heinävesi, Jorois, Kuhmois och Storkyro kommuns del ett samband med den föregående regeringens landskapsreform, och kommunerna höll sina framställningar i kraft trots att reformen förföll. Itis kommun har redan tidigare föreslagit en överföring och framställningen som avgjorts nu anhängiggjordes redan 2015.

”Den viktigaste motiveringen för landskapsöverföringarna har att göra med hur tjänsterna och den naturliga pendeltrafiken riktas. På så sätt kan kommunens och regionens livskraft stödas på bästa möjliga sätt. Dessutom spelar kommunernas egna framställningar naturligtvis en roll. Eftersom landskapsöverföringarna påverkar även andra områdesindelningar eller samarbetsavtal har man velat ge förberedelserna tillräckligt med tid”, konstaterar kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero.

Förändringarna i landskapsindelningen inleder även beredningen av ändringar i regionindelningen för räddningsväsendet, häradsindelningen och valdistrikt vid riksdagsval.

Ytterligare information:

Teemu Eriksson, finansråd, tfn 040 569 5314, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Sirpa Paatero
 
Sivun alkuun