Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä kohti kattavaa tiedon hyödyntämistä ja avaamista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2022 14.35
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi 17. maaliskuuta yleisistunnossaan periaatepäätöksen tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi valtionhallinnossa. Periaatepäätös toimeenpanee osaltaan hallitusohjelman tietopoliittisia tavoitteita.

Suomi on tiedon hyödyntämisen kärkimaita, mutta kehitysmahdollisuuksia on edelleen paljon. Periaatepäätöksellä ja sen toimeenpanolla tavoitellaan tilannetta, jossa kaikilla valtionhallinnon organisaatioilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet tiedon hyödyntämiseen. Samojen tavoitteiden toivotaan leviävän myös muuhun julkiseen hallintoon.

Digitalisaatio nähdään usein puhtaasti teknologian kehityksenä. Teknologia ei kuitenkaan riitä yksin: muutos on mahdollinen, kun teknologiaan yhdistetään tieto. Hyvin hallittu ja tunnettu tieto luo pohjan, jonka päälle rakennetaan teknologian avulla uusia palveluita tai järjestetään toimintaa muuten uudella tavalla. Palveluiden sujuvoittaminen, tehokkuuden lisääminen tai automaatio nojaavat kaikki tietoon. Periaatepäätökseen kerätyt toimet poistavat näiden saavuttamisen esteitä.

”Kriiseissä korostuu luotettavan tiedon merkitys ja erityisesti oikea-aikaisen tiedon arvo. Viime aikoina hallituksen päätöksenteossa kattavat, ajantasaiset tiedot ovat olleet avainasemassa. Pohjaa tälle rakennetaan niin sanottuina normaaliaikoina,” toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

Tieto on myös strateginen voimavara, mikä asettaa korkeita vaatimuksia tiedon suojaamiselle. Tiedon väärinkäyttöä pitää estää usein keinoin. Tiedon laatu ja monet muut tekijät nostavat sen arvoa ja käytettävyyttä. Periaatepäätöksen linjauksissa haetaan tavoitteiden välistä tasapainoa.

”Emme voi valita vain yhtä näkökulmaa, vaan kehittämisessä on huomioitava ja tasapainoiltava erilaisten näkökulmien kanssa. Painopisteet toki vaihtelevat tilanteesta toiseen,” korostaa ministeri Paatero. 

Strategiset tavoitteet muodostavat periaatepäätöksen rungon

Periaatepäätös sisältää tietopolitiikan strategiset tavoitteet, jotka on jaettu neljään eri teemakokonaisuuteen:

  1. ohjaus, koordinaatio ja yhteistyö
  2. strategia ja toiminta
  3. tiedon hallinta
  4. mahdollistajat.

Kunkin teeman alle on kuvattu sen sisältämät strategiset tavoitteet. Tavoitteet on jaettu päätavoitteeseen ja sitä tukeviin alatavoitteet. Lisäksi on kuvattu tavoitteen toteutumisella tavoitellut pitkän aikavälin vaikutukset.

Valtionhallinnolle on laadittu tavoitteiden toimeenpanon tueksi ensimmäinen versio toimenpiteiden tiekartasta. Tavoitteena on laatia aluksi toimet viiden vuoden ajalle. Valtiovarainministeriö käynnistää tiekartan valmistelun, mutta tiekartan tarkemmasta valmistelusta, käsittelystä ja muista menettelyistä sovitaan erikseen periaatepäätöksen pohjalta.

Lisätietoja:
Kuntaministerin erityisavustaja Lauri Finér, puh. 02955 30283, lauri.finer(at)gov.fi
Johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen, puh. 02955 30364, olli-pekka.rissanen(at)gov.fi