Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtionhallinnon nimityspäätökseen tyytymätön viranhakija voi jatkossa valittaa hallinto-oikeuteen

Valtiovarainministeriö
21.6.2017 14.11
Tiedote

Hallitus esittää, että viranhakija saisi jatkossa hakea muutosta valtion virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen.

Viranhakijoiden oikeusturva paranee

Voimassaolevan valtion virkamieslain mukaan virkaan tai virkasuhteeseen nimittämisestä ei saa valittaa. Myös useassa erillislaissa on säädetty nimittämispäätösten valituskiellosta. Eduskunta on edellyttänyt hallitukselle toimittamassaan kirjelmässä, että hallitus valmistelee esityksen valtion virkamieslain muuttamiseksi siten, että valituskielto virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta päätöksestä poistetaan.

Valtion virkamieslakia ja näitä erillislakeja esitetään muutettaviksi siten, että nimityspäätöksistä saa pääsääntöisesti valittaa.

Muutos ei koske valtioneuvoston ja tasavallan presidentin nimitysvaltaan liittyviä virkoja

Nimityspäätöksistä ei voisi kuitenkaan valittaa, jos nimittämistoimivalta kuuluu tasavallan presidentille tai valtioneuvoston yleisistunnolle.  Niin ikään virkamiehellä ei olisi oikeutta valittaa jatkossakaan, jos virkaannimittämispäätös koskee nimittämistä enintään kahden vuoden määräajaksi tai jos virka täytetään ilman avointa hakumenettelyä. Lisäksi Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen sotilasvirat olisivat jatkossakin sellaisia virkoja, joiden nimityspäätöksistä viranhakijoilla ei ole valitusoikeutta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alussa.

Lisätietoja

hallitusneuvos Kirsi Äijälä, p. 02955 30172, kirsi.aijala(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Miska Lautiainen, p. 02955 30212, miska.lautiainen(at)vm.fi

 

Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö
 
Sivun alkuun