Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriö asetti erityisen kuntajakoselvityksen Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien välille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2024 14.33
Tiedote
Rakennuksen sisäänkäynti

Valtiovarainministeriö on 1.2.2024 päätöksellään asettanut kuntarakennelain  mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien  välille.

Selvityksen asettaminen perustuu Pertunmaan kunnan erityisen vaikeaan taloudelliseen asemaan ja kunnassa syksyllä 2023 toimitettuun talouden arviointimenettelyyn. Menettelyn toteuttanut arviointiryhmä katsoi, että Pertunmaan kunnan taloudelliset edellytykset asukkaiden palveluiden turvaamiseen ovat vaarantumassa ja ryhmän ehdotus Pertunmaan kunnan palveluiden edellytysten turvaamiseksi oli kuntarakennelaissa tarkoitettu erityinen selvitys kuntajaon muuttamiseksi.
Valtiovarainministeriö päättää selvitysalueesta kokonaisarvionsa perusteella. 

Mahdollisia selvityssuuntia oli useita. Päätös kuntajakoselvityksestä Pertunmaan ja Mäntyharjun välillä perustui tässä tilanteessa molempien kuntien halukkuuteen osallistua selvitykseen sekä kuntajakoselvittäjän arvioon.

Selvitystyö alkaa 1.2.2024 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 28.3.2024 mennessä. Tämän jälkeen kuntien hallitusten on varattava 30 päivän ajan asukkailleen tilaisuus tehdä huomautuksia yhdistymisesityksestä. Kuulemisajan jälkeen yhdistymisesitys siirtyy kuntien hallitusten ja valtuustojen käsiteltäväksi.

Esitys kuntien yhdistymisestä tulee olla toimitettuna valtiovarainministeriöön 15.5.2024 mennessä. Erityisen kuntajakoselvityksen aikataulu mahdollistaa sen, että kuntien yhdistyminen voisi tulla voimaan 1.1.2025.

Asettamispäätös

Lisätietoja: 
Kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä, p. 0400 735 772

Hallintopolitiikka Kunta-asiat