Hyppää sisältöön

Vihreän siirtymän rahoituksen työryhmä etsii keinoja edistää ilmasto- ja ympäristötavoitteita ja kestävää kasvua

työ- ja elinkeinoministeriövaltiovarainministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2022 14.54
Tiedote
Kuvassa rahakulho.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari ja elinkeinoministeri Mika Lintilä asettivat 18.1.2022 työryhmän muodostamaan kokonaisnäkemyksen vihreän siirtymän rahoituksesta. Työryhmän tarkoituksena on laatia ehdotuksia rahoituksen keinoista siirtymän vauhdittamisessa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Vihreän siirtymän rahoituksen työryhmä valmistelee kehittämisehdotuksia, miten julkinen ja yksityinen rahoitus voivat edistää kokonaisvaltaisesti hiilineutraaliustavoitetta, luonnon monimuotoisuutta ja muita ympäristötavoitteita sekä samalla edistää kestävää kasvua. Työryhmän asettamisen taustalla on se, että ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää tulevaisuudessa mittavia investointeja niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta.

Työryhmä laatii väliraportin 31.3.2022 mennessä. Loppuraporttinsa se antaa kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Tavoitteet ovat tiivistäen:

  • muodostaa kokonaisnäkemys vihreään siirtymään hyödynnettävistä rahoitusmahdollisuuksista
  • kartoittaa vihreän siirtymän rahoitustarpeita ja mahdollisia rahoituksen pullonkauloja
  • laatia suunnitelma, miten yksityistä ja EU-rahoitusta voitaisiin ohjata nykyistä vaikuttavammin ja kustannustehokkaammin ohjata vihreän siirtymän rahoittamiseen ja millaisia julkisen sektorin toimia tarvittaisiin yksityisen rahoituksen lisäämiseksi
  • tehdä ehdotuksia kannustimista ja välineistä, joita tarvitaan rahoituksen kanavoimiseksi vihreään siirtymään

Työryhmän puheenjohtajana toimii valtionvarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen ja varapuheenjohtajina ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski sekä työ-ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Ilona Lundström. Työryhmän jäsenet ovat Suomen Pankista, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Sitrasta, Climate Leadership Coalition CLC:stä, Finanssiala ry:stä, Kuntarahoituksesta, Euroopan investointipankista, Ilmastorahastosta, Pääomasijoittajat ry:stä, Valtion eläkerahastosta, Kuntaliitosta, Helsingin kaupungilta, Suomen Yrittäjät ry:stä, Hankenista, Helsingin yliopistosta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä, ympäristöministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä.

 

Lisätietoja:

Budjettineuvos Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 038, armi.liinamaa(at)gov.fi

Johtava asiantuntija Jyrki Alkio, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0295 047 103, jyrki.alkio(at)gov.fi

Kehittämisjohtaja Juho Korpi, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 136, juho.korpi(at)gov.fi

Annika Saarikko Emma Kari Mika Lintilä Rahoitusmarkkinat Talousnäkymät Talouspolitiikka Valtiovarainministeriö