Hoppa till innehåll

Arbetsgruppen för finansiering av en grön övergång söker metoder för att främja klimat- och miljömålen och en hållbar tillväxt

arbets- och näringsministerietfinansministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 14.54
Pressmeddelande
Kuvassa rahakulho.

Finansminister Annika Saarikko, miljö- och klimatminister Emma Kari och näringsminister Mika Lintilä tillsatte den 18 januari 2022 en arbetsgrupp som ska bilda en helhetsuppfattning om finansieringen av en grön övergång. Arbetsgruppen ska utarbeta förslag till privata och offentliga åtgärder för att påskynda en grön övergång på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Arbetsgruppen för finansiering av grön övergång bereder utvecklingsförslag för hur den offentliga och privata finansieringen på ett övergripande sätt ska kunna främja klimatneutralitet, biologisk mångfald och andra miljömål och samtidigt främja hållbar tillväxt. 

För att klimat- och hållbarhetsmålen ska kunna nås krävs det omfattande investeringar i framtiden såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn, samt att privat finansiering kanaliseras till investeringar. Dessutom är det nödvändigt att bedöma volymen av investeringar i en grön övergång och det totala behovet av investeringar i Finland. Dessa behov ligger till grund för tillsättandet av arbetsgruppen.

Arbetsgruppen ska utarbeta en halvtidsrapport senast den 31 mars 2022. Slutrapporten ska lämnas före utgången av juni 2022. 

Målen är sammanfattningsvis följande:

  • bilda en helhetsuppfattning om finansieringsmöjligheter som kan utnyttjas för grön övergång 
  • kartlägga finansieringsbehov för en grön övergång och eventuella flaskhalsar i finansieringen
  • göra upp en plan för hur privat finansiering och EU-finansiering effektivare och kostnadseffektivare än för närvarande ska kunna styras till finansiering av en grön övergång och hurdana åtgärder inom den offentliga sektorn som behövs för att öka den privata finansieringen 
  • lägga fram förslag på incitament och instrument som behövs för att kanalisera finansiering till en grön övergång

Ordförande för arbetsgruppen är finansministeriets statssekreterare som kanslichef Juha Majanen, och vice ordförande miljöministeriets kanslichef Juhani Damski och avdelningschef Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet. Medlemmarna i arbetsgruppen representerar Finlands Bank, Finlands näringsliv, Sitra, Climate Leadership Coalition CLC, Finanssiala ry, Kommunfinans Abp, Europeiska investeringsbanken, Klimatfonden, Pääomasijoittajat ry, Statens pensionsfond, Kommunförbundet, Helsingfors stad, Företagarna i Finland rf, Hanken, Helsingfors universitet, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet.
 
Mer information:

Armi Liinamaa, budgetråd, finansministeriet, tfn 0295 530 038, armi.liinamaa(at)gov.fi
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 103, jyrki.alkio(at)gov.fi
Juho Korpi, utvecklingsdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 136, juho.korpi(at)gov.fi

Annika Saarikko Ekonomiska utsikter Emma Kari Finansmarknaderna Finansministeriet Finanspolitiken Mika Lintilä