Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Yhdelle hyvinvointialueelle mahdollisuus ottaa uutta lainaa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2023 13.41
Tiedote
Ikkuna ja kasveja

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue voi ottaa uutta pitkäaikaista lainaa vuonna 2024. Muut hyvinvointialueet voivat jatkaa aiempia investointihankkeita normaalisti ja nostaa niihin osoitetut lainat, mutta ne eivät voi ottaa lainaa uusiin hankkeisiin.

Valtioneuvosto päätti 1. kesäkuuta hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista vuodelle 2024. Lainanottovaltuus koskee pitkäaikaisia eli yli vuoden pituisia lainoja. Hyvinvointialueiden toiminta perustuu pääosin valtion rahoitukseen. Lainanottovaltuuksien ja investointien ohjauksen tarkoitus on hillitä alueiden velkaantumista.

Uusien lainanottovaltuuksien vähäisyyden taustalla ovat hyvinvointialueiden vuoden 2023 talousarvioiden heikot vuosikatteet ja lainanottovaltuuden huomattavan suuri käyttö. Lisäksi sairaanhoitopiireillä on viime vuosina ollut merkittäviä investointihankkeita, joihin nostetut lainat siirtyivät sote-uudistuksessa hyvinvointialueille.

Lainaa voi nostaa aiempien valtuuksien perusteella

Nyt päätetyt lainanottovaltuudet eivät kuvaa hyvinvointialueiden investointitasoa kokonaisuudessaan.  Pohjois-Karjalan noin 139 miljoonan lainanottovaltuus koskee vain uusia, käynnistyviä hankkeita varten nostettavia lainoja. Hyvinvointialueet voivat toteuttaa aiempina vuosina käynnistyneet investointihankkeet ja nostaa niiden rahoittamiseksi tarvittavat lainat aiempien lainanottovaltuuksien mukaisesti. Vuoden 2023 lainanottovaltuuksiin perustuen hyvinvointialueet voivat nostaa pitkäaikaista lainaa tai tehdä investointeja vastaavia sopimuksia vuonna 2024 tai myöhemmin 3,1 miljardilla eurolla.

Valtioneuvosto voi muuttaa lainanottovaltuutta, jos hyvinvointialueen investointi on välttämätön palveluiden turvaamisen kannalta. Aloitteen lainanottovaltuuden muuttamisesta voi tehdä hyvinvointialue itse tai jokin hyvinvointialueita ohjaavista ministeriöistä. Vuoden 2023 lainanottovaltuuksiin haki muutosta kolme hyvinvointialuetta sekä HUS-yhtymä, ja valtioneuvosto teki niistä päätökset syksyllä 2022.

Investointisuunnitelmassa kuvataan investoinnit ja niiden rahoitus

Hyvinvointialue laatii vuosittain pidemmän aikavälin investointisuunnitelman, jossa kuvataan tulevat investoinnit sekä niiden rahoitus. Investointeja voidaan rahoittaa lainanottovaltuuden mukaisen pitkäaikaisen lainan lisäksi esimerkiksi tulorahoituksella ja kertyneillä rahavaroilla.

Valtioneuvosto päättää vuosittain kunkin hyvinvointialueen valtuudesta pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialue saa ottaa päätöksen mukaisen määrän lainaa, jolla rahoitetaan investointisuunnitelman hankkeita. Päätös koskee hyvinvointialueiden lisäksi HUS-yhtymää.

Lainanottovaltuuksista säädetään hyvinvointialueesta annetussa laissa, ja valtuudet lasketaan hyvinvointialueiden taloustietoihin perustuen. Lainanottovaltuus perustuu hyvinvointialueen lainanhoitokykyyn, ja se lasketaan lainojen enimmäismäärän ja vuoden alun ennakoidun lainamäärän erotuksena.

Lisätietoja:
Finanssineuvos Ville Salonen, puh. 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi
Finanssineuvos Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen, puh. 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi

 
Sivun alkuun