Hyppää sisältöön

Yhteispalvelun neuvottelukunta asetettu
Yhteispalvelun valtakunnallinen kehittäminen tehostuu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2017 13.36
Tiedote

Valtioneuvosto on asettanut julkisen hallinnon yhteispalvelun kehittämistä tukevan yhteispalvelun neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2020. Julkisen hallinnon yhteispalvelu perustuu kuntien ja valtion viranomaisten sekä Kelan välisiin sopimuksiin viranomaisten asiakaspalvelujen tarjoamisesta yhteistyössä ja kootusti yhdestä paikasta. Tällä hetkellä Suomessa toimii noin 190 yhteistä asiakaspalvelupistettä. Asetetun yhteispalvelun neuvottelukunnan tehtävänä on osallistua yhteispalvelun suunnittelua ja kehittämistä koskevien asioiden valmisteluun. Tavoitteena on, että yhteispalvelussa noudatetaan valtakunnallisesti yhdenmukaisia menettelytapoja ja -keinoja. Viranomaisten digitaaliset palvelut ja niiden käytön neuvonta ja tuki tuodaan keskeiseksi osaksi yhteispalvelutoimintaa.

Neuvottelukunta tukee yhteispalvelun kehittämistä ja edistää sähköisen asioinnin käyttöä

Yhteispalvelun neuvottelukunnassa eri palveluntarjoajien ja sidosryhmien edustajat neuvottelevat yhteispalvelutoiminnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta, järjestämisestä ja kehittämisestä. Yhteispalvelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan neuvottelukunta muun muassa edistää digitalisaatiota ja sähköisen asioinnin käyttöä sekä tekee ehdotuksia yhteispalvelussa hoidettavien asiakaspalvelujen palveluvalikoiman kehittämisestä. Neuvottelukuntaa seuraa yhteispalvelun asiointipisteverkoston kehitystä ja tarvittaessa tekee ehdotuksia sen kehittämisestä asiakastarpeita vastaavaksi palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Neuvottelukunta edistää yhteistyötä yhteispalvelutoimintaan liittyvien keskeisten toimijoiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee yhteispalvelun asiointipisteiden henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Neuvottelukunnassa monipuolinen edustus palveluntarjoajien ja sidosryhmien edustajia

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kehittämisjohtaja Marko Puttonen valtiovarainministeriöstä ja varapuheenjohtajana kehityspäällikkö Outi Lehmijoki Suomen Kuntaliitosta.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat:

 • Projektipäällikkö Anneli Salomaa, oikeusministeriö
 • Erityisasiantuntija Kalervo Koskimies, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Ylitarkastaja Juha Karila, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, valtiovarainministeriö
 • Hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö
 • Kehittämispäällikkö Marjukka Ala-Harja, valtiovarainministeriö
 • Lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen, Poliisihallitus
 • Strategiapäällikkö Asko Pajunen, Verohallinto
 • Johtaja Petteri Taponen, Kela
 • Johtaja Merja Koponen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
 • Hallintojohtaja Petra Määttänen, Varsinais-Suomen liitto
 • Hallintojohtaja Raimo Holster, Lapin liitto
 • Vastaava palveluneuvoja Marianne Tavast-Pasonen, Mikkelin kaupunki
 • Erityisasiantuntija Minna Salminen, JHL ry.
 • Tiedottaja Asmo Koste, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry.
 • Toiminnanjohtaja Anssi Kemppi, Eläkeliitto ry.
 • Järjestöjohtaja Terhi Jussila, Invalidiliitto ry.

Lisätietoja: 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja, kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh. 02955 30271, marko.puttonen(at)vm.fi