Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Delegationen för samservice tillsatt
Det riksomfattande utvecklandet av samservice effektiviseras

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2017 13.36
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt delegationen för samservice för mandatperioden 1.1.2018¬–31.12.2020. Delegationen ska stöda utvecklandet av samservice inom den offentliga förvaltningen. Samservicen inom den offentliga förvaltningen baserar sig på avtal mellan kommunerna, statliga myndigheter och FPA om tillhandahållande av kundservice i samarbete på ett enda ställe. Det finns i dagsläget ungefär 190 samserviceställen i Finland. Den nya delegationen ska delta i beredningen av ärenden som gäller planeringen och utvecklandet av samservicen. Målet är att man i samservicen ska iaktta enhetlig praxis och enhetliga metoder. Myndigheternas digitala tjänster samt rådgivning om och stöd i användningen av dem lyfts fram som en central del av samserviceverksamheten.

Delegationen stöder utvecklandet av samservicen och främjar användningen av e-tjänster

Företrädare för olika serviceleverantörer och samarbetsparter förhandlar vid delegationen för samservice om den allmänna planeringen, styrningen, organiseringen och utvecklingen av samserviceverksamheten. Delegationen ska enligt statsrådets förordning om delegationen för samservice bland annat främja digitaliseringen och användningen av webbtjänster i samserviceverksamheten och lägga fram förslag till utveckling av serviceutbudet, kunderviceprocesserna och ordnandet av kundservicen inom samservicen. Delegationen följer utvecklingen av nätverket av samservicepunkter och lägger fram förslag till utveckling av nätverket så att det svarar mot kundernas behov och tryggar tillgången till tjänster. Delegationen främjar samarbetet med centrala aktörer, kunder och andra intressentgrupper med anknytning till samserviceverksamheten, och stödjer personalens kompetensutveckling vid samservicepunkterna.

Mångsidig representation från serviceleverantörer och samarbetsgrupper

Ordförande för delegationen är utvecklingsdirektören Marko Puttonen från finansministeriet, och vice ordförande utvecklingschefen Outi Lehmijoki från Finlands Kommunförbund.

Medlemmarna i delegationen:

 • Anneli Salomaa, projektchef, justitieministeriet
 • Kalervo Koskimies, specialsakkunnig, undervisnings- och kulturministeriet
 • Juha Karila, överinspektör, arbets- och näringsministeriet
 • Jaana Salmi, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
 • Ilkka Turunen, regeringsråd, finansministeriet
 • Marjukka Ala-Harja, utvecklingschef, finansministeriet
 • Hanna Piipponen, tillståndsförvaltningschef, Polisstyrelsen
 • Asko Pajunen, strategichef, Skatteförvaltningen
 • Petteri Taponen, direktör, FPA
 • Merja Koponen, direktör, regionförvaltningsverket i Östra Finland, magistraternas styrnings- och utvecklingsenhet
 • Petra Määttänen, förvaltningsdirektör, Egentliga Finlands förbund
 • Raimo Holster, förvaltningsdirektör, Lapplands förbund
 • Marianne Tavast-Pasonen, ansvarige servicerådgivare, S:t Michels stad
 • Minna Salminen, specialsakkunnig, JHL ry.
 • Asmo Koste, informatör, Finlands Ungdomssamarbete Allians
 • Anssi Kemppi, verksamhetsdirektör, pensionsförbundet
 • Terhi Jussila, organisationsdirektör, Invalidförbundet r.f.

Ytterligare information:

Marko Puttonen, utvecklingsdirektör, ordförande för delegationen, tfn 02955 30271, marko.puttonen(at)vm.fi

 
Tillbaka till toppen