Hyppää sisältöön

Asiakastietolain pykälät lainsäädännön arviointineuvostoon - Kanta-palvelut laajenevat sosiaalihuollon asiakastiedoilla ja kansalaisen omatietovarannolla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2018 14.19
Tiedote 99/2018

Tulevaisuudessa kaikki potilas- ja asiakastiedot on tarkoitus tallentaa valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantoon eli Kanta-arkistoon. Terveydenhuollossa Kanta-palvelut ovat jo laajasti ja monipuolisesti käytössä. Nyt myös sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto sisällytettäisiin osaksi valtakunnallista tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuutta.

Muutoksesta säädettäisiin uudella lailla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lakiluonnos on parhaillaan lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyssä. 

Lakiluonnoksessa esitetään myös, että terveydenhuollossa käytössä olevasta laajasta suostumuksesta luovuttaisiin. Asiakas ei enää antaisi suostumustaan tietojen käyttöön, mutta hänellä olisi mahdollisuus kieltää tietojensa luovutus sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä. Asiakastietojen käsittelyn edellytyksenä olisi tietoteknisesti varmistettu asiakas- tai hoitosuhde. Palvelunantaja määrittelisi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle käyttöoikeuden asiakastietoihin.  

Lisäksi ehdotetaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisällön laajentamista siten, että asiakas itse voisi tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja kansalaisen omatietovarantoon. Hyvinvointitiedot olisivat ammattihenkilön käytettävissä ja hyödynnettävissä asiakkaan suostumuksen perusteella tietoturvallisesti. Asiakkaalla olisi mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö asioimaan puolestaan sähköisesti.

Sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin esitetään reseptiarkistosta luopumista. Jatkossa olisi vain reseptikeskus, minne tiedot tallennettaisiin ja missä niitä säilytettäisiin.

Lakiluonnos oli lausunnolla alkuvuodesta 2017. Lakiluonnokseen on tehty sen jälkeen joitakin muutoksia muun muassa EU:n tietosuoja-asetuksen vuoksi. Luonnoksesta on muun muassa poistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon yhteinen rekisteri, sillä tietojen luovuttaminen kahden eri käyttötarkoituksen välillä vaatii laajempaa säädösuudistusta. 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Marja Penttilä, p. 02951 63404
erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, p. 02951 63702