Hyppää sisältöön

Asiakastietolakiin muutoksia – Sosiaalihuollon Kanta-palveluun liittymisen määräaikoja muutetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2024 13.34
Tiedote
Lääkäri kansio kädessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annettua lakia eli asiakastietolakia muutetaan. Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 6.6. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 7.6.

Sosiaalihuollon Kanta-palveluun liittymisen määräaikoja pidennetään kahdella vuodella niin, että sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä Kanta-palveluun viimeistään 1.9.2026. Määräaikoja siirretään, koska hyvinvointialueilla uusien tietojärjestelmien hankinnat ja käyttöönotot ovat vielä kesken. Siirtymäajan muutoksella varmistetaan, ettei käytöstä poistuviin tietojärjestelmiin tarvitse tehdä merkittäviä investointeja.

Asiakastietolakiin lisätään säännökset terveydenhuollossa työskentelevien sosiaalihuollon ammattilaisten oikeudesta saada tietoja potilaiden Kela-etuuksista. Tällä varmistettaisiin, että potilaalle voidaan antaa tarpeellinen neuvonta ja ohjaus hänen terveydentilaansa liittyvistä etuuksista.  Lisäksi terveydenhuollon palvelunantajalle on jatkossa oikeus luovuttaa potilastietoja potilaan kanssa sovitulle palvelunantajalle, jos potilastiedot katsotaan terveyspalvelun järjestämisen ja toteuttamisen kannalta välttämättömiksi. Potilastiedot voitaisiin luovuttaa suoraan lain perusteella ilman erillistä suostumusta tai luovutuslupaa.

Lisäksi asiakastietolakiin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lakiin ja lastensuojelulakiin tehdään muita muutoksia ja teknisluonteisia korjauksia, kuten tarkennuksia palvelunantajan määritelmään ja tiedonsaantioikeuden toteuttamiseen tietojärjestelmän avulla.

 Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2024 .

Asiakastietolaki

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut asiakastietolaki sisältää aiemmin eri lakeihin ja asetuksiin sisältynyttä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä, asiakasasiakirjoja ja tietojärjestelmiä koskevaa sääntelyä. Asiakastietojen käsittelyn sääntelyä on yhtenäistetty esimeriksi asiakastietojen kirjaamista ja tiedonsaantioikeuksien ja tietojen luovuttamista koskien.

Asiakastietolaki velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisiin Kanta-palveluihin. Lisäksi laki mahdollistaa sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisen muille sosiaalihuollon palvelunantajille Kanta-palvelujen välityksellä.

Asiakastietolaissa on siirtymäajat siihen, milloin viimeistään asiakas- ja potilasasiakirjoja tulee tallentaa Kanta-palveluihin.

Lisätietoja 

hallitusneuvos Joni Komulainen, puh. 0295 163 453

erityisasiantuntija Anna Sandberg, puh. 0295 163 702

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]