Hyppää sisältöön

Digitaalisten terveyspalvelujen käytöstä ja vaikuttavuudesta uusi tutkimushanke

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2024 11.52
Kolumni
Kasvokuvat Mika Kortelaisesta, Oskari Nokso-Koivistosta ja Markku Heinäsenahosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt laaja-alaisen Digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuolto -ohjelman, joka toteutetaan osana laajempaa Kansallista palvelureformia. Digitalisaatio-ohjelmalla edistetään palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Osana digitalisaatio-ohjelmaa STM käynnistää kaksivuotisen tutkimushankeen, joka tuottaa tietoa digitaalisten terveyspalvelujen käytöstä, käyttäjistä ja vaikuttavuudesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä STM:n, THL:n, Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston kanssa.

Päätösten tueksi tarvitaan tietoa digitaalisista palveluista 

Digitaalisten palvelukanavien hyödyntäminen on ollut terveydenhuollon tavoitteena jo pitkään. Korona-aika antoi muutokselle lisää vauhtia ja parissa vuodessa terveydenhuollon etäasioinnin määrä on moninkertaistunut. Tienauraajana ovat olleet yksityiset, erityisesti työterveyshuoltoa tarjoavat yritykset. Nyt erilaiset digitaaliset oirekyselyt ja -arviot, digiklinikat ja digitaaliset sote-keskukset ovat tulossa myös laajemmin osaksi hyvinvointialueiden palveluita. 

Digitaalisiin palveluihin investoidaan nyt paljon ja päätösten tueksi tarvitaan tutkittua tietoa. Toistaiseksi terveydenhuollon digipalvelujen vaikuttavuudesta on vain vähän tutkimusnäyttöä. Emme esimerkiksi tiedä varmuudella, miten digitaalisten palveluiden käyttö eri väestöryhmissä vaikuttaa kivijalkapalveluiden käyttöön, miten nämä palvelut vaikuttavat hoitopolkuihin ja hoidon jatkuvuuteen tai minkälaisissa tilanteissa palveluiden digitalisoinnilla voidaan aidosti nostaa tuottavuutta.  

Tutkimusta tehdään yhdessä hyvinvointialueiden kanssa 

Vuosien 2024 ja 2025 aikana toteutettavan tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa digitaalisten palvelujen vaikuttavuudesta ja näin tukea hyvinvointialueiden investointipäätöksiä, kun ne ottavat uusia digipalveluja käyttöön. Tämä vaatii kattavaa tutkimusta, joka huomioi eri käyttäjäryhmät sekä hyvinvointialueiden erilaiset tilanteet siinä, miten ne ovat ottaneet uusia palveluja käyttöön. Tutkimuksessa on hyödynnettävä myös kokeellisia ja kvasikokeellisia asetelmia, jotka mahdollistavat luotettavan arvioinnin. 

Hankkeen tavoitteita ovat:  

  1. Luoda aiempaa laajempi, tarkempi ja ajantasaisempi aineisto, joka mahdollistaa kuvailevan ja kokeellisen tutkimuksen digipalveluista 
  2. Asettaa havaintoaineistoihin perustuva, kuvaileva ja syy-seuraussuhteita arvioiva tutkimusagenda 
  3. Toteuttaa hyvinvointialueiden kanssa uusien digipalvelujen vaikuttavuutta arvioivia kokeiluja. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto ovat laatineet hankkeen taustaksi esiselvityksen, joka kartoittaa julkisen terveydenhuollon digitalisaation nykytilaa sekä selvittää tarpeita tulevalle digipalvelua koskevalle tutkimukselle. 

On selvää, että terveydenhuollon digitalisaatiolla on valtava potentiaali, mutta oikeiden valintojen tekemiseen tarvitaan lisää uskottaviin tutkimusasetelmiin perustuvaa näyttöä. 

Professori Mika Kortelainen, Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Toiminnanjohtaja, Oskari Nokso-Koivisto, Aalto Economic Institute, Aalto-yliopisto 

Erityisasiantuntija, Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö