Hyppää sisältöön

Eläkkeiden riittävyydestä uusi raportti 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2024 16.13
Uutinen

Uusi raportti arvioi EU-maiden ja Norjan eläkejärjestelmien kykyä varmistaa riittävä toimeentulo eläkkeellä nyt ja tulevaisuudessa.  Suomi saa kiitosta koordinoidusta ja yksilön kannalta yhden luukun periaatteella toimivasta järjestelmästä. Suomen haasteet juontuvat väestön rakenteen nopeasta muutoksesta.

Suomen eläkejärjestelmä on kokonaisuutena toimiva

EU-raportti ”Pension Adequacy Report 2024” nostaa Suomen osalta esiin, että eläkejärjestelmä on täysin koordinoitu, vaikka järjestelmä koostuu useasta eri työalojen eläkejärjestelmästä. Eläkkeet karttuvat samalla tavalla ja yksilön näkökulmasta järjestelmä toimii yhden luukun periaatteella. Lakisääteisissä työeläkkeissä ei ole eläkekattoa, jolloin vapaaehtoisten lisäeläkkeiden rooli on vähäinen. 

Eläkejärjestelmässä rajoitetaan pitkäikäisyydestä aiheutuvia eläkekustannuksia elinajan odotteeseen sidotun vanhuuseläkeiän ja elinaikakertoimen avulla. Vähimmäiseläkkeet eivät ole erityisen korkeita, mutta yhdessä eläkeläisten asumistuen kanssa torjuvat tehokkaasti köyhyyttä. Työmarkkinaosapuolia on pyydetty valmistelemaan työeläkejärjestelmän uudistamista. Tavoitteena on vakuutusmaksutason vakauttaminen ja julkisen talouden vahvistaminen automaattisen vakauttamismekanismin avulla. 

Suomen haaste on väestön rakenteen nopea muutos, jonka odotetaan lisäävän eläke- ja muihin ikäsidonnaisiin julkisiin menoihin kohdistuvia paineita. Eläkeiän nousun sosioekonomisia vaikutuksia on tärkeää seurata, kun elinikä pitenee ja terveysolot kohorttien sisällä vaihtelevat. Myös vähimmäiseläkkeiden roolin arvioidaan voivan kasvaa, kun yrittäjyys lisääntyy ja automaattisen vakauttajan käyttöönoton vuoksi eläketaso voi laskea. 

Suomessa yli 65-vuotiaiden tulojen suhde työikäisten tuloihin on vähän alle EU:n keskiarvon ja samaa tasoa kuin Ruotsissa. Yli 65-vuotiaiden naisten ja miesten välinen tuloero on yli 10 prosenttiyksikköä. 

EU-jäsenmaiden välillä on suuria eroja eläkkeiden riittävyydessä 

EU-raportti sisältää vertailevan analyysin eläketurvan tasosta EU:ssa sekä katsauksen jokaisen jäsenvaltion eläkejärjestelmiin. Raportissa eläkkeiden riittävyyttä tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten hyvin eläkejärjestelmä ehkäisee köyhyyttä ja säilyttää miesten ja naisten tulotason eläkkeelle siirryttäessä ja eläkeaikana sekä nykyisin että tulevaisuudessa. 

Raportin johtopäätöksissä todetaan, että eläkkeiden riittävyydessä on suuria eroja jäsenmaiden välillä.  Vaikka jäsenmaat ovat tehneet toimia eläkkeiden riittävyyden turvaamiseksi, tulevaisuuden haasteena on eläkkeiden riittävyyden saavuttaminen. Aukot työurissa, erot elinajanodotteessa, sukupuolten väliset eläke-erot sekä yrittäjien ja palkansaajien väliset erot eläkesäännöissä ja keskimääräisissä ansioissa aiheuttavat paineita eläkejärjestelmille. 

Eläkkeiden riittävyyttä seurataan EU:ssa säännöllisesti

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden (TSTK) neuvosto hyväksyi kokouksessaan 20.6.2024 sosiaalisen suojelun komitean ja komission valmisteleman eläkkeiden riittävyyttä koskevan raportin – 2024 Pension Adequacy Report (PAR) – avainviestit sekä aihetta koskevat neuvoston päätelmät. Raportti on tehty kolmen vuoden välein ja tämä on viides raportti.
Neuvoston puheenjohtaja Belgia valmisteli lisäksi raportin keskeisiin johtopäätöksiin perustuvat neuvoston päätelmät. Päätelmissä painotetaan eläkkeiden riittävyyden ja eläkejärjestelmien kestävyyden välistä tasapainoa. Seuraavassa vuonna 2027 julkaistavassa raportissa sosiaalisen suojelun komiteaa ja komissiota kehotetaan arvioimaan eläkkeiden riittävyyttä ja pitkäaikaishoitoa yhdessä, mahdollisuuksien mukaan samassa raportissa.

 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, p. 029 5163 183, [email protected]
erityisasiantuntija Jere Päivinen, p 02951 63614, [email protected] (ei tavoitettavissa 24.6-21.7.2024)