Hyppää sisältöön

Elintapaohjauksen tarkistuslista julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2022 17.03
Tiedote

Uudenlainen tarkistuslista auttaa elintapaohjauksen suunnittelussa. Se on tarkoitettu erityisesti hyvinvointialueiden käyttöön.  Elintapaohjauksen yhdyspintapalvelujen tarkistuslistaan on koottu asioita, joiden olisi hyvä toteutua meneillään olevassa hyvinvointialueiden suunnittelussa ja niiden alkavassa toiminnassa.

Tarkistuslista on tarkoitettu hyvinvointialueiden valmistelijoille, kuten hyvinvointikoordinaattoreille, avuksi elintapaohjauksen yhdyspintapalvelujen suunnitteluun ja valmisteluun. 

Elintapaohjausta voidaan antaa liikunnan, ravitsemuksen, uniterveyden, päihteettömyyden ja riippuvuuksien sekä kulttuurihyvinvoinnin osa-alueilla. Hyvinvointialueiden valmistelussa ja toiminnan suunnittelussa on hyvä katsoa, miten elintapaohjaus kullakin osa-alueella toteutuu. 

”Hyvinvointialueiden kannattaa panostaa elintapaohjaukseen, koska sillä on iso merkitys alueen väestön terveydelle ja hyvinvoinnille. Taloudellisia säästöjä tulee, kun sairauksista johtuvat kustannukset pienenevät. Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittänyt elintapaohjauksen keinoja jo vuosia. Hyvinvointialueiden työn käynnistyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia tähän työhön”, kertoo erityisasiantuntija Mari Miettinen.

”Elintapaohjauksen tarkistuslistaa on hyvä käydä läpi työpajatyyppisesti ja aihealueittain. Työpajaan voi pyytää terveyden edistämisen koordinaattorin tai hyvinvointikoordinaattorin esittelemään tarkistuslistaa ja sen käyttöä. Läpikäynnin voi myös palastella työpajojen sarjaksi”, vinkkaa terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriistä. 

Tarkistuslista perustuu sote-uudistuksen alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisiin tehtäviin. Listaus konkretisoi tiekartan tehtäviä elintapaohjauksen näkökulmasta. 

Tarkistuslista on valmisteltu Kansanterveyden neuvottelukunnan Rakenteet ja menetelmät -jaoston Elintapaohjauksen työryhmässä. Työryhmä on tehnyt valmistelussa laajaa yhteistyötä eri asiantuntijaryhmien, kuten Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sekä Terveyttä ja hyvinvointia edistävän kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä Taiku3:n kanssa.

Samanaikaisesti on käynnissä rinnakkaisia asiantuntijaryhmiä, jotka ovat tarkastelleet lähemmin liikuntaneuvonnan ja ravitsemusterveyden yhdyspintapalveluja. Näiden ryhmien tuotoksiin voi perehtyä: 

Lisätietoa:                                                      

Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö
p. 0295 163 328
[email protected]

Mari Miettinen, erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
p. 0295 516 3644
[email protected]