Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Geenitekniikkalakia muutetaan EU-asetuksen uudistuksen vuoksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2021 13.58
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia geenitekniikkalakiin EU:n yleisen elintarvikeasetuksen uudistuksen vuoksi. Muutokset koskisivat muuntogeenisillä (GM-) organismeilla tehtävien kenttäkokeiden sekä tuotteiden markkinoinnin lupahakemuksia. Muutokset eivät kuitenkaan koskisi GM-elintarvikkeiden tai -rehujen markkinointia, jota säännellään erillisellä EU-asetuksella. 

Muuntogeenisillä organismeilla tehtävät kenttäkokeet ja niitä sisältävien tuotteiden saattaminen markkinoille EU:ssa on aina luvanvaraista.

Luvanhakijan olisi kirjattava hakemukseensa salassa pidettävät tiedot, joiden salassapito ratkaistaan jo ennen tietojen toimittamista komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja ennen yleisön kuulemista hakemuksesta. Geenitekniikan lautakunta voisi vahvistaa salassapidon tiedoille, jotka voivat vahingoittaa toiminnanharjoittajan etuja. Lautakunta vahvistaisi salassa pidettävät tiedot toiminnanharjoittajan pyynnöstä. 

Tuotehakemusten ja kenttäkokeiden tiedot olisi jatkossa toimitettava ns. vakiotiedostomuodossa EU:n komission keskitettyyn sähköiseen tietojärjestelmään. Hakemusten vakiotiedostomuodot yhtenäistävät ja tehostavat hakemusten käsittelyä EU:ssa. 

Lisäksi muutettaisiin geenitekniikkalain kuulemista koskevia säännöksiä. Muuntogeenisilla organismeilla tehtäviä kenttäkokeita koskevaa yleisön kuulemisaikaa lyhennettäisiin 60 päivästä 30 päivään. Kuulemista ei tarvitsisi järjestää lainkaan tilanteissa, joissa kuuleminen voisi vaarantaa ihmisen hengen tai terveyden tai potilaan tietosuojan.

Kenttäkokeet voivat olla esimerkiksi viljelykasvien peltokokeita tai kliinisiä lääketutkimuksia. Geenitekniikkasääntelyn alkuaikoina EU:ssa lähes kaikki kenttäkoehakemukset koskivat muuntogeenisillä kasveilla tehtäviä peltokokeita. Nykyään yli 90 prosenttia hakemuksista koskee kliinisiä lääketutkimuksia, joita tehdään muuntogeenisiä organismeja sisältävillä lääkkeillä tai rokotteilla. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. EU:n yleisen elintarvikeasetuksen muutosasetusta alettiin soveltaa 27.3.2021. Vakiotiedostomuotoja koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, koska EU:n keskitettyä sähköistä tietojärjestelmää koskeva valmistelu on vielä kesken komissiossa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, p. 0295 163 353

 
Sivun alkuun