Hyppää sisältöön

Hallituksen esityksen luonnos perhevapaauudistuksesta valmistunut

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2021 10.30
Tiedote

Hallituksen esityksen luonnos perhevapaauudistuksesta on valmistunut ja julkaistu. Siitä pyydetään 19.2.- 2.4.2021 välisenä aikana lausuntopalautetta. 

”Perhevapaauudistus on ennen kaikkea lasten edun mukainen uudistus. Uusi perhevapaamalli kohtelee jokaista lasta yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta. Se kannustaa perheitä tasaisempaan hoitovastuun jakoon, jolloin lapsen suhde kumpaankin vanhempaan saa hyvän alun”, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. 

Hallituksen valmistelussa päivärahapäivien malli on tarkentunut siten, että kumpikin vanhempi saisi 160 päivärahapäivän kiintiön. Päivärahapäiviä on viikossa kuusi, joten yhteensä malli toisi siis lasta kohden vanhempainrahapäiviä 12,8 kuukautta. Tästä 0-63 päivärahapäivää olisi mahdollista luovuttaa toiselle. Lisäksi loppuraskauden suojaamiseksi luotaisiin 40 päivärahapäivän mittainen raskausraha eli kaikkineen päivärahapäiviä olisi yli 14 kuukautta. Yhden vanhemman perheissä vanhempi saisi molemmat kiintiöt. Kaksoset, kolmoset ja muut monikot ovat tähän malliin ainoa poikkeus: päivärahakiintiö pidentyy heidän perheissään toista lasta ja jokaista sitä seuraavaa lasta kohden 78 päivärahapäivällä.

Perhevapaauudistuksen mallissa päivärahapäiviä voi käyttää, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Päivärahapäivät voisi käyttää useassa osassa, ainoastaan raskausraha on yhdenjaksoinen ja tulee aloittaa 14-30 päivää ennen laskettua aikaa. Kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, olisi päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta, tai siitä onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi. 

Perhevapaiden kokonaismäärä kasvaisi uudistuksen myötä nykyisestä. Tällä hetkellä perhevapaat koostuvat raskaana olevalle naiselle myönnettävästä äitiysrahasta (105 arkipäivää eli noin 4,2 kk), isän isyysrahasta (54 arkipäivää eli noin 9 vk) ja vanhempainrahasta toiselle vanhemmista tai vanhempien kesken jaettavaksi (158 arkipäivää eli noin 6,3 kk). 

Investointi vanhemmuuteen, perheiden ja lasten hyvinvointiin

Uudistuksella tavoitellaan perhevapaiden tasaisempaa jakoa, mikä ennen kaikkea tarkoittaisi, että isät käyttäisivät oikeuttaan perhevapaisiin nykyistä enemmän. Mikäli tavoite toteutuu, perhevapaiden kokonaiskustannukset yhteiskunnalle nousevat isien käyttämien päivärahapäivien kokonaismäärän kasvaessa.  

”Toteutamme perheiden hyvinvointia tukevan perhevapaauudistuksen. Uudistus on investointi. Kyse on perheiden toimeentulosta tärkeässä elämänvaiheessa”, muistuttaa ministeri Pekonen.

Tavoitteena tasa-arvoisempi työelämä

Uudistuksella toteutetaan hallitusohjelman kirjausten lisäksi muutostarpeet, jotka johtuvat EU:n työelämän tasapaino -direktiivistä. Muutoksilla pyritään edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä sekä helpottamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

”Lakien ja säännösten lisäksi tasa-arvoon työelämässä vaikuttavat asenteet. Haluamme kannustaa isiä käyttämään perhevapaita nykyistä enemmän. Perhevapaiden tasaisempi jakaantuminen hyödyttää montaa perhettä ja koko yhteiskuntaa, kun tasa-arvo etenee”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Olennaisimmat työsopimuslakiin tehtävät muutokset liittyvät muun muassa perhevapaiden nimiin sekä jaksoihin, joissa vanhempainvapaata voisi pitää. Kokonaan uutta olisi omaishoitovapaa, joka perustuu työelämän tasapaino -direktiiviin. Se on tarkoitettu esimerkiksi tilanteisiin, joissa omainen tarvitsee äkillisesti apua. Korvauksetonta omaishoitovapaata voisi pitää enintään viisi päivää vuodessa.

Uudistus huomioidaan varhaiskasvatuksessa 

Oikeus varhaiskasvatukseen alkaisi jatkossa sen kalenterikuukauden alussa, jona lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyisi, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta vanhemman kanssa vanhempainvapaalla, mikäli poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa ja mikäli se on ennalta ilmoitettu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksella huolehdittaisiin siitä, että edellä mainitut poissaolot olisivat edelleen maksuttomia.

”Jatkossa lapsi voi säilyttää saman, tutun varhaiskasvatuspaikan, vaikka vanhemmat hyödyntäisivät vanhempainvapaitaan entistä joustavammin.  Jatkuvat, turvalliset ihmissuhteet ovat tärkeitä lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen edellytyksiä ja ne turvataan perhevapaauudistuksen yhteydessä”, sanoo opetusministeri Jussi Saramo. 

Valmistelu yhteistyössä 

Perhevapaauudistusta valmisteli sosiaali- ja terveysministeriön vetämä työryhmä sekä työsopimuslain osalta työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä. STM:n työryhmään kuului ministeriöiden ja virastojen lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustajia. Ryhmä työskenteli hallitusohjelmakirjausten puitteissa. Se ei päässyt työssään täyteen yksimielisyyteen.
 

Lisätietoja: 

STM: 
sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Hanna Hänninen, p. 0295 163 508, [email protected]
johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected]
viestintäasiantuntija Tuulia Nieminen, p. 0295 163 635, [email protected]
TEM: johtava asiantuntija Seija Jalkanen, p. 0295 048 952, [email protected]
OKM: opetusneuvos Tarja Kahiluoto, p. 02953 30386, [email protected]