Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys Kela-korvausten säästöistä lausunnolle 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2022 15.01
Tiedote 158/2022

Kela-korvauksiin eli yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksiin kohdentuvilla säästöillä on tarkoitus rahoittaa osittain vanhuspalvelulain mukainen henkilöstömitoitus. Osa Kela-korvauksiin käytetyistä varoista ohjattaisiin hyvinvointialueiden rahoitukseen. Säästöt kohdentuisivat pääosin tutkimuksen ja hoidon korvauksiin, mutta osin myös lääkärinpalkkioiden korvauksiin. Säästötoimenpiteet eivät kohdistuisi hammashoitoon tai mielenterveyspalveluihin. Esitys on lausunnolla 7.8. asti.

Tavoitteena on toteuttaa säästöt sairausvakuutuksen yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksiin vuoden 2023 alusta alkaen. Osa yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten varoista kohdennettaisiin hyvinvointialueiden yleiskatteelliseen rahoitukseen. 

Esityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin toimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatrian tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Lisäksi psykologin tutkimukset korvattaisiin jatkossakin. Muilta osin tutkimuksen ja hoidon korvaukset poistuisivat. 

Jatkossa Kela-korvauksen saisi yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynneistä. Näissä korvaustaksa tulisi olemaan tasasuuruinen (n. 8 €). Se vastaa suurin piirtein nykyistä korvaustaksaa yleislääkärin vastaanotoilla valtaosassa käyntejä. 

Lääkärin tekemien toimenpiteiden korvattavuus poistuisi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Sääntelyä ehdotetaan tarkennettavaksi valtioneuvoston asetuksessa. 

Lisäksi poistettaisiin muissa kuin EU- tai ETA-maissa tai Sveitsissä annetun sairaanhoidon korvaukset.  Nykyisten sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausten taloudellinen merkitys vakuutetulle on vähäinen, eikä aidosti takaa kattavaa korvausta sairastumistilanteissa ulkomailla.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki tulisi voimaan 1.1.2023. 

Lisätietoa:

asiantuntija Emmi Vettenranta, [email protected]