Hyppää sisältöön

Hallitus esittää työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaista muuttamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.4.2020 13.38
Tiedote 78/2020

Esityksen tavoitteena on vahvistaa työttömyysturvaa tarvitsevien ihmisten taloudellista asemaa koronavirusepidemian aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa.

Työnantajat ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa koronavirusepidemiasta johtuvan kysynnän heikentymisen vuoksi. Hallitus esittää työntekijöiden toimeentuloa vahvistettavan tilanteessa, jossa moni on joutunut työttömäksi tai lomautetuksi.
 
Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyyskassalakia. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan:
 
  • Työttömyysturvan alkamista edeltävä viiden päivän omavastuuaika poistuisi. Tämä koskisi ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Tuen näiltä päivältä rahoittaisi valtio.
  • Palkansaajan työssäoloehtoa lyhennettäisiin. Työssäoloehto on edellytys työttömyyspäivärahan saannille. Palkansaajien työssäoloehto olisi 13 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 26 kalenteriviikkoa. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto olisi 26 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 52 kalenteriviikkoa.
  • Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Muutos siis parantaisi turvaa, jos työttömyys pitkittyisi. 
”Välttämättömien rajoittamistoimien taloudellisia ja sosiaalisia haittavaikutuksia on tärkeää pystyä vähentämään laajalla keinovalikoimalla. Lomautetuksi tai työttömäksi joutuvien työntekijöiden taloudellista turvaa vahvistetaan nyt osana hallituksen ensimmäistä toimenpidekokonaisuutta”, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoo.
 
Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian ja olisivat voimassa 6.7.2020 saakka. Muutoksia sovellettaisiin takautuvasti 16.3.2020 alkaen.

Esitys liittyy vuoden 2020 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
 
Esityksen valmistelun rinnalla on selvitetty työttömyysturvan muiden ehtojen osalta mahdollisuutta sujuvoittaa etuuksien maksamista. Selvitystyö jatkuu kiireellisenä.

Lisätietoja:

Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos. p. 0295 163 288