Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor ändras temporärt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2020 13.38
Pressmeddelande 78/2020

Syftet med regeringens proposition är att stärka den ekonomiska ställningen för dem som behöver utkomstskydd för arbetslösa i det svåra ekonomiska läge som orsakats av coronavirusepidemin.

Arbetsgivarna har varit tvungna att anpassa sin verksamhet på grund av nedgången i efterfrågan till följd av coronavirusepidemin. Enligt regeringens förslag ska arbetstagarnas försörjning stärkas i denna situation där många har blivit arbetslösa eller permitterade.
 
I regeringens proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor ändras temporärt.
 
Propositionen innehåller följande förslag:
 
  • Den fem dagar långa självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa ska slopas. Ändringen gäller inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Staten ska svara för finansieringen av arbetslöshetsförmånen för dessa dagar.
     
  • Arbetsvillkoret för löntagare ska förkortas. Arbetsvillkoret är en förutsättning för att få arbetslöshetsdagpenning. Arbetsvillkoret för löntagare föreslås vara 13 kalenderveckor i stället för nuvarande 26 kalenderveckor. Arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare ska förkortas från 52 kalenderveckor till 26 kalenderveckor.
     
  • Den arbetslöshetsdagpenning som betalas på grundval av permittering ska inte förbruka maximitiden för utbetalning av arbetslöshetsdagpenningen. Ändringen förbättrar alltså skyddet för arbetslösa i det fall att arbetslösheten skulle bli långvarig.
     
”Det är viktigt att ha tillgång till ett brett urval metoder för att minska de ekonomiska och sociala skadeverkningarna av de nödvändiga begränsningsåtgärderna. Den ekonomiska säkerheten för arbetstagare som permitteras eller blir arbetslösa stärks nu som ett led i regeringens första åtgärdshelhet”, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.
 
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 6 juli 2020. Det föreslås att ändringarna ska tillämpas retroaktivt från och med den 16 mars 2020.
 
Propositionen hänför sig till tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den.
 
Möjligheten att göra betalningen av förmåner smidigare med tanke på de övriga villkoren för utkomstskydd för arbetslösa har utretts parallellt med beredningen av propositionen. Utredningsarbetet fortsätter i brådskande ordning.

Mer information:

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288