Hyppää sisältöön

Koronan torjunnassa otetaan käyttöön hätäjarru – tavoitteena hidastaa epidemian leviämistä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 16.53
Tiedote 417/2021

Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen valtakunnallisen hätäjarrumekanismin käyttöönotosta. Koronaepidemian hallinnassa siirrytään takaisin laajoihin rajoituksiin ja suosituksiin, joita ohjataan valtakunnallisesti voimassa olevalla lainsäädännöllä. 

Tavoitteena on vähentää erityisesti aikuisten kontakteja pahimmilla epidemia-alueilla ja siten hidastaa epidemian leviämistä. Suomessa on tällä hetkellä 17 koronan leviämisaluetta, joten suositeltavat toimet koskevat lähes koko maata. 

Loppusyksyn 2021 aikana epidemiatilanne on nopeasti huonontunut. Sairaalahoidon tarve ja terveydenhuollon kuormitus on lisääntynyt merkittävästi, mikä vaarantaa myös muiden sairauksien hoitoa. Aiemmin tehdyillä toimenpiteillä ei ole pystytty riittävästi estämään epidemiatilanteen heikentymistä. 

Hätäjarrulla otetaan käyttöön sekä nykylainsäädännön mukaisia että lainsäädäntömuutoksia vaativia toimenpiteitä.

Useita lähikontakteja rajoittavia lisätoimia käyttöön pahimmilla epidemia-alueilla

Ministeriöt ohjaavat viranomaisia ottamaan käyttöön laaja-alaiset sekä täysimääräiset pandemiantorjunnan keinot epidemian leviämisalueilla.

Näitä ovat mm. yleisötilaisuusrajoitusten laajentaminen sekä korkean ja kohtalaisen riskin tilaisuuksien kieltäminen, aikuisten korkean riskin ryhmäharrastusten keskeyttäminen, etäopetukseen siirtyminen korkeakouluissa, korkean ja kohtalaisen riskin asiakas- ja osallistujatilojen sulkeminen sekä matkustajamäärän rajoitukset joukkoliikenteessä. Lisäksi suositellaan, että tilaisuuksien, tilojen ja toimintojen käyttäjät tekevät ennakkoon kotitestin.

Lisäksi säädetään asetuksella kolmen viikon aika, jolloin koronapassilla ei voisi poiketa rajoituksista korkean ja kohtalaisen riskin tiloissa ja tilaisuuksissa leviämisalueilla. 

Myös ravitsemisliikkeiden anniskeluun ja aukioloon tulee rajoituksista ja koronapassin käyttöä rajataan kolmen viikon määräajaksi. Muutoksista säädetään asetuksella. 

Lisäksi hallitus on linjannut, että sisärajavalvonta otetaan uudelleen käyttöön Suomen rajoilla.

Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan säännöllisesti

Hätäjarrumekanismia sovelletaan valtakunnallisesti ja mahdollisimman lyhyen aikaa. Se puretaan heti, kun sen ylläpitämistä ei voida perustella oikeasuhtaiseksi ja välttämättömäksi.

Hätäjarrun toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia terveyteen, hyvinvointiin, talouteen ja perusoikeuksiin on arvioitu ennakkoon eri ministeriöiden yhteistyönä.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa alueille ohjeen hätäjarrumekanismin käyttöönottoon. 

Lisätietoja

osastopäällikkö Taneli Puumalainen
osastopäällikkö Satu Koskela
[email protected]