Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Koronatestaus- ja jäljitysstrategia on päivitetty - tavoitteena ehkäistä taudin leviämistä erityisesti riskiryhmissä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2022 16.19
Tiedote 36/2022

Kansallinen Covid-19 –testaus- ja jäljitysstrategia on päivitetty. Tavoitteena on tunnistaa vaikeiden hengitystieinfektioiden aiheuttajat ja ehkäistä tartuntojen leviäminen erityisesti väestöryhmissä, joilla vaikean tautimuodon riski on korkea.

Päivitetyn strategian mukaan tärkeimpiä näytteenoton kriteerejä ovat henkilön oireisuus ja hoidon tarve, vakavalle taudille alttiiden riskiryhmien suojeleminen sekä terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen. 

Näyte tulisi siten ottaa vaikeaoireisilta potilailta tavanomaisin lääketieteellisin periaattein, korkean riskin ryhmiin kuuluvilta oireisilta henkilöiltä, raskaana olevilta ja sote-alan työntekijöiltä. Paikallisen testikapasiteetin salliessa näyte voidaan ottaa myös muilta hengitystieinfektioon sairastuneilta.

Tavoitteena on edelleen päästä testiin vuorokaudessa, jos päivitetyt testauskriteerit täyttyvät. Testituloksen tulisi valmistua vuorokaudessa, mutta samalla muu diagnostiikka on turvattava.

Omaehtoinen kontaktien välttäminen tärkeää – jäljitys kohdennetaan sote-yksiköihin

Epidemian hallinnan keskeisenä edellytyksenä on, että jokainen lieväoireistakin hengitystieinfektiota sairastava välttää kontakteja oireiden ajan, vaikka hän olisi rokotettu tai sairastanut Covid-19-infektion.

Omaehtoinen kontaktien välttäminen sairaana ja kotitestaus omaehtoisten päätösten tukena ovat keinoja, joilla hidastetaan epidemian leviämistä ja vähennetään terveydenhuollon kuormittumista. Koronatartunnan saaneiden tulee edelleen eristäytyä kansallisen ja alueellisen ohjeistuksen mukaan.

Päivitetyn strategian mukaan tartunnanjäljitys tulisi kohdentaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaisiin ja potilaisiin sekä kyseisten yksiköiden työntekijöihin. Tavoitteena on estää näin jatkotartuntoja erityisesti vakavalle koronainfektiolle alttiissa väestöryhmissä. 

Kansallinen testaus- ja jäljitysstrategia on luonteeltaan suositus. Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärin päätöksellä voidaan poiketa suosituksen ensisijaisista kriteereistä ja annetusta ohjeistuksesta. Testaamisen kansallisesta ohjeistuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa asiaan liittyvän lainsäädännön valmistelusta.

Lisätietoja

johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, [email protected]
osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM, [email protected]
lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, STM, [email protected]

 
Sivun alkuun