Hyppää sisältöön

Lääkekattoon tehdään pysyvä tasomuutos vuosiomavastuun merkittävän nousun välttämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2023 14.08
Tiedote

Hallitus esitti sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamista koskevan esityksen vahvistamista torstaina 7.12. Esityksen tavoitteena on välttää lääkekorvausten vuosiomavastuun (ns. lääkekaton) määrän merkittävä nousu ja tukea näin paljon lääkkeitä käyttävien asemaa.

Sairausvakuutuslain lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuu on jäädytetty vuonna 2023 vuoden 2022 tasolle. Väliaikaisen jäädytyksen voimassaolon päättyessä vuoden 2024 vuosiomavastuun määrittelyssä palataan pysyvän lainsäädännön soveltamiseen. Pysyvästi voimassa olevan vuosiomavastuun tarkistamista koskevan lainsäädännön mukaan vuosiomavastuun määrään olisi tehtävä vuodelle 2024 kahden vuoden indeksikorotukset määräaikaisen jäädytyksen jälkeen. 

Esityksen mukaisesti vuosiomavastuun vuoden 2023 indeksikorjaus jätetään tekemättä ja sen vuoksi vuosiomavastuuseen tehdään pysyvä tasomuutos vuoden 2024 alusta alkaen. Toisin sanoen vuosiomavastuun vuoden 2024 indeksitarkistuksessa huomioidaan vain kansaneläkeindeksin muutos vuodesta 2023 vuoteen 2024. 

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen Kela vahvisti 13.10.2023 kansaneläkeindeksin pisteluvuksi 1911 vuoden 2024 alusta. Vuosiomavastuun toteutunut indeksimuutos on noin 5,9 % ja vuoden 2024 vuosiomavastuu 626,94 euroa. Muutoksen myötä vuosiomavastuun määrä vuonna 2024 on noin 49 euroa alhaisempi kuin se olisi ilman tasomuutosta. Ilman muutosta vuosiomavastuu olisi ollut 676,00 euroa (14,2 prosentin korotus) vuonna 2024. Kun vuosiomavastuu vuonna 2023 on 592,16 euroa, vuoden 2024 vuosiomavastuu nousisi siis arviolta noin 35 eurolla.

Laki tulee voimaan 1.1.2024. Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 7.12.2023 ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 8.12.2023.

Lisätietoja:

johtaja Essi Rentola, p. 0295 163 155, [email protected] 
neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. 0295 163 195, [email protected]