Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lastensuojelun monialainen kehittäminen alkaa osana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2020 11.17
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 5,8 miljoonaa euroa viidelle hankkeelle lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen. Hankkeet toteutetaan vuosina 2020-2022 viidellä yhteistoiminta-alueella, ja niitä koordinoivat sosiaalialan osaamiskeskukset.

Hankekokonaisuuden tavoitteena on varmistaa, että lastensuojelu ja opetustoimi sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat yhteen niin, että lastensuojelun asiakkaina olevat lapset ja nuoret saavat laadukasta koulutusta sekä yksilöllistä tukea ja hoitoa. 

Lastensuojelun monialaisen kehittämisen hankkeiden tavoitteena on parantaa yhteistyötä

Laadukas ja lapsen oikeuksien toteutumista tukeva lastensuojelu edellyttää lapsen arjen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisten toimijoiden yhteistyötä. Käynnistyvien kehittämishankkeiden sisällöt on määritetty alueellisesti. 

Hankkeissa muun muassa kehitetään lastensuojelun ja erityisopettajan konsultointimalli kouluille sekä rakennetaan uudenlaisia palvelumuotoja lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyönä lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon. Hankkeissa myös luodaan käytäntöjä koulua käymättömien nuorten tukemiseen sekä laajennetaan systeemisen lastensuojelun tiimimallin käyttöönottoa.

Valtionavustushankkeet ovat osa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman kokonaisuutta. 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma vahvistaa yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eri toimijoiden kesken

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen. 

Lasten, nuorten ja perheiden perustason palveluiden kehittämishankkeisiin on myönnetty vuosille 2020-2022 yhteensä 10,8 miljoonaa euroa valtionavustusta osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Alueellisissa hankkeissa jatketaan perhekeskuskehittämistä ja vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden varhaista tukea sekä monialaisen yhteistyön toimintamalleja. Lisäksi parannetaan lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta. 

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hankkeita yhdistävä teema on lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin ja toimintakykyyn vastaava oikea-aikainen ja monialainen tuki. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää ammattilaisilta kykyä lapsi- ja perhekeskeiseen ja joustavaan yhteistyöhön. Kehittämishankkeiden välistä vuoropuhelua tuetaan kansallisten kehittämisforumien avulla.

Lisätietoja

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma: johtaja Anna Cantell-Forsbom, p. 0295163351 ja sosiaalineuvos Elina Palola p. 0295163595
Lastensuojelun monialainen kehittäminen: neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 0295 163 482 ja erityisasiantuntija Liisa Jokinen, p. 0295163406
Perhekeskus ja varhainen tuki: erityisasiantuntija Liisa Jokinen, p. 0295163406
Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut: Riina-Maria Leskelä, p. 0295163398

 
Sivun alkuun