Hyppää sisältöön

Lastensuojelun visio korostaa luottamusta ja vaikuttavuutta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.3.2023 14.01
Tiedote

Lastensuojelun tulevaisuuden visioksi esitetään ”Lapsi ja hänen läheisensä voivat luottaa lastensuojeluun ja sen vaikuttavuuteen”. Visio on luotu lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa. Sen valmistelutyössä on kuultu laajasti lastensuojelun asiakkaita, työntekijöitä ja muita asiantuntijoita.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen toukokuussa 2022. Uudistuksen ensimmäinen vaihe on nyt loppusuoralla. Lastensuojelun visio ja strategiset painopisteet vision saavuttamiseksi ovat valmiit keskusteltaviksi. 

Lapsi ja hänen läheisensä voivat luottaa lastensuojeluun ja sen vaikuttavuuteen

Strategiset painopisteet vision saavuttamiseksi ovat:

  1. Jokainen lapsi, hänen vanhempansa ja muut läheiset kohdataan ainutkertaisina, ja he kokevat olevansa aidosti osallisia ja tulevansa kuulluiksi ja kunnioitetuiksi.
  2. Palvelujärjestelmä toimii kokonaisuutena ja pystyy vastaamaan lapsen ja hänen läheistensä tarpeisiin oikea-aikaisesti.
  3. Lastensuojelu toteuttaa lapsen oikeuksia, sen menettelyt ovat läpinäkyviä ja ymmärrettäviä ja oikeusturva toteutuu.
  4. Lastensuojelussa on riittävästi osaavia ja hyvinvoivia työntekijöitä, jotka voivat tehdä työtään asiakkaiden oikeuksia kunnioittavalla ja eettisesti kestävällä tavalla.
  5. Lastensuojelua ohjataan ja valvotaan tehokkaasti, ja tähän on riittävä tietopohja ja resursointi. 

”Onnistuessaan lastensuojelu edistää koko yhteiskunnan hyvinvointia ja turvallisuutta torjumalla syrjäytymistä ja ylisukupolvista eriarvoisuutta. Onnistumisen perusta on luottamus, jota tarvitaan kaikilla tasoilla yksittäisestä asiakaskohtaamisesta palvelujärjestelmän ja oikeusturvan toimivuuteen”, sanoo johtaja Elina Palola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Vision valmistelussa on korostunut, että lainsäädännön uudistamisen onnistumiseksi on tärkeää myös selkiyttää, mitä lastensuojelu on tai ei ole. Peruspalvelujen ja varhaisen tuen ensisijaisuutta ja vaikuttavuutta on vahvistettava kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Onnistuakseen tehtävässään lastensuojelun on oltava viimesijaista ja kohdennuttava erityistä suojelua tarvitseville.

Visio on luotu yhdessä asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa

Lastensuojelun vision valmistelutyöhön sisältyi laajasti asiantuntijoiden kuulemisia ja keskustelutilaisuuksia. Lastensuojelun Keskusliitto ja Kasper ry toteuttivat selvitykset lasten, nuorten ja vanhempien näkemyksistä. Valtakunnallisten lastensuojelupäivien ® yhteydessä toteutettiin laaja kysely alan ammattilaisille. Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti kaikille avoimen kyselyn otakantaa.fi-palvelussa. Visioon ja sen edistämiseen voi edelleen vaikuttaa vastaamalla kyselyyn ”Lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistus 1. vaihe - Lastensuojelun visio” viimeistään 15.3.2023.

Lastensuojelun visio esiteltiin sosiaali- ja terveysministeriön webinaarissa 1.3.2023.

Kooste 1. vaiheen valmistelutyöstä julkistetaan loppukeväällä 2023 STM:n sivuilla
 

Lisätietoja: 

johtaja Elina Palola
neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala