Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Lausunnonantajilta tukea tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmän ehdotuksille - tupakkateollisuus kriittinen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.1.2019 14.02
Tiedote 2/2019

Sosiaali- ja terveysministeriö sai yhteensä 64 lausuntoa tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmän toimenpide-ehdotuksista. Ehdotusten tarkoitus on edistää tupakkalaissa säädettyä tavoitetta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Tällöin niitä käyttäisi päivittäin alle 5 prosenttia aikuisista.

Työryhmän ehdotukset vievät oikeaan suuntaan

Työryhmän laaja keinovalikoima ja toimenpide-ehdotukset saivat lausunnoissa runsaasti kannatus-ta. Useat tahot toivat lausunnoissaan esille, että työryhmän esittämät toimet ovat oikeansuuntaisia, vaikka jatkossa tarvitaan vielä lisää toimia tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi. 

Monessa lausunnossa painotettiin, että ehdotetut toimet on asetettava tärkeysjärjestykseen ja että niiden toimeenpanoa pitää seurata ja arvioida. Työryhmän esittämä ajatus tiekartasta tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi sai paljon tukea. Samoin laajaa kannatusta saivat työryhmän ehdotukset toimiksi, joilla tuetaan ihmisiä lopettamaan tupakointi. 

Työryhmän esittämistä yksittäisistä toimenpiteistä eniten kritiikkiä lausunnoissa saivat verotusta, yhdenmukaisia tuotepakkauksia ja tuotteita sekä matkustajatuontia koskevat ehdotukset. Tosin työryhmän ehdotus yhdenmukaisia tuotepakkauksia ja tuotteita koskevasta sääntelystä jakoi lau-sunnonantajat selvästi joko sitä voimakkaasti kannattaviin tai vastustaviin.

Kriittisimmät lausunnot tupakkateollisuudelta

Kriittisimmin työryhmän ehdotuksiin suhtautuivat tupakkateollisuus ja sähkösavukealan toimijat. Myös elinkeinoelämän edustajat ja kaupan toimijat suhtautuivat tiettyihin työryhmän esityksiin kielteisesti. 

Tupakkateollisuus ja sähkösavukealan toimijat peräänkuuluttivat lausunnoissaan sitä, että haittojen vähentämistä koskeva politiikka pitäisi ottaa toimenpiteiden suunnittelussa huomioon. Heidän mielestään työryhmä on mietinnössään sivuuttanut tämän lähestymistavan lähes kokonaan. Tupakkateollisuuden näkemyksen mukaan eri tupakka- ja nikotiinituotteiden riskiprofiilit ovat erilaisia ja siksi tuotteita pitäisi säännellä niiden suhteellisen riskin mukaan.

Sähkösavukealan toimijat painottavat lausunnoissaan, että tupakka- ja nikotiinituotteet poikkeavat toisistaan jyrkästi, ja tämä olisi otettava huomioon myös lainsäädännössä. He esittivät lausunnoissaan runsaasti muutosehdotuksia voimassa olevaan tupakkalakiin. Sähkösavukealan toimijoista FinnVape Oy ilmoitti lausunnossaan kuitenkin kannattavansa niitä toimenpiteitä, jotka tehokkaasti vähentävät tupakoinnin haittoja.

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan työryhmä luovutti mietintönsä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 31.5.2018. Mietintö sisältää ehdotuksia lakimuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi, jotka tukevat ja edistävät tupakkalaissa olevaa tavoitetta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumiselle vuoteen 2030 mennessä. Työryhmän ehdotukset kohdistuvat muun muassa verotukseen, nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisyyn, savuttomiin ympäristöihin, markkinointiin, viestintään, uusiin tuotteisiin, tupakoinnin lopettamisen tukeen, toimeenpanon tehostamiseen ja seurantajärjestelmiin. Lausuntoaika päättyi marraskuun loppupuolella.

Lisätietoja:

johtaja Jari Keinänen, STM, p. 02951 63311

ylitarkastaja Reetta Honkanen Valvira, p. 02952 09630

neuvotteleva virkamies Meri Paavola, STM, p. 02951 63343 (paikalla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin)

 
Sivun alkuun