Hyppää sisältöön

Lisää ajoneuvoja liikennevakuutuslain piiriin - eduskunta hyväksyi liikennevakuutuslain muutokset

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2024 13.49
Tiedote

Liikennevakuutuslakiin, Liikennevakuutuskeskuksesta annettuun lakiin ja vakuutusyhtiölakiin tehdään muutoksia, joilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin neuvoston liikennevakuutusdirektiivin (EU) 2021/2118 muutokset kansallisesti.

Liikennevakuutuslain ajoneuvon määritelmää muutetaan. Muutoksen myötä vakuutettavaksi tulevat ajoneuvot, jotka painavat yli 25 kg tai joiden nopeus ylittää 25 kilometriä tunnissa. Poikkeuksena tähän on osana elinkeinotoimintaa vuokrattavat sähköpotkulaudat, jotka lasketaan ajoneuvoiksi ja ovat siten vakuutettavia painosta riippumatta. 

Vakuutettavaksi tulevat kaikki elinkeinonharjoittajien vuokraamat sähköpotkulaudat, jotta voidaan varmistaa vuokrattavien sähköpotkulautojen kuljettajien sekä kolmansien osapuolten vakuutusturva. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle voidaan jatkossa korvata muutosten myötä vakuutettavaksi tulevien kevyiden sähköajoneuvojen aiheuttamien vahinkojen hoidosta syntyneet todelliset kustannukset (täyskustannusmaksu) liikennevakuutuksesta.

Lisäksi toisesta ETA-maasta tuotavan ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuutta tarkennetaan direktiivin säännöksiä vastaavasti. Ehdotuksen mukaisesti vahinkohistoriatieto on pyydettäessä toimitettava käyttämällä vakuutus- ja vahinkohistoriatodistuslomaketta, jonka muoto ja sisältö vahvistetaan komission täytäntöönpanosäädöksessä. Lisäksi vastuunjakoa ajoneuvoyhdistelmien aiheuttamista vahingoista tarkennetaan. 

Liikennevakuutuslakiin lisätään myös säädökset Liikennevakuutuskeskuksen korvausvelvollisuudesta tilanteissa, joissa korvausvastuussa oleva vakuutusyhtiö on maksukyvytön. Liikennevakuutuslain yhteistakuujärjestelmää koskevia säännöksiä muutetaan direktiiviä vastaaviksi.

Liikennevakuutuslakiin tehdään myös kansallisia muutoksia

Liikennevakuutusdirektiivin toimeenpanon yhteydessä tehdään myös muita kansallisia muutoksia liikennevakuutuslakiin. 

Jatkossa kilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneelle kuljettajalle itselleen aiheutuneita henkilövahinkoja ei korvata ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Lisäksi kilpailuja koskenut eristetyn alueenrajaus poistetaan ja kaivamisesta aiheutuneiden omaisuusvahinkojen korvattavuutta rajoitetaan. Lakiin tehdään myös teknisiä päivityksiä.

Lait tulevat voimaan 1.6.2024. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 3.5.2024.

Lisätietoja:

sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 163 109, [email protected]
hallitussihteeri Noora Silmonen, p. 0295 163 266, [email protected]