Hyppää sisältöön

Markkinoilta kielletään nikotiinipussit, joissa on 20 milligrammaa tai enemmän nikotiinia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2023 13.47
Tiedote
nikotiinipussi

Valtioneuvosto kieltää Suomen markkinoilta kemikaalilain nojalla nikotiinipussit, joissa on 20 milligrammaa tai enemmän nikotiinia. Kielto koskee myyntiä ja markkinoille saattamista. Tarkoituksena on torjua erityisesti vahvojen nikotiinipussien aiheuttamia nikotiinimyrkytyksiä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kielsi väliaikaisesti kesäkuussa 2023 myymästä ja saattamasta markkinoille Suomessa nikotiinipusseja, jotka sisältävät 20 mg tai sitä enemmän nikotiinia. Valtioneuvoston päätös vahvistaa Tukesin päätöksen.

Nikotiinipusseissa on nikotiinia sisältävää seosta, mutta ne eivät sisällä tupakkaa. Myynnissä olevat nikotiinipussit saattavat sisältää suuriakin määriä nikotiinia, joka on terveydelle ja ympäristölle vaarallinen kemikaali. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi huhtikuussa 2023, että nikotiinipusseja ei voida enää luokitella lääkkeiksi. Nikotiinipusseja on voinut siitä lähtien myydä Suomessa ilman erillistä myyntilupaa. Nikotiinipusseihin sovelletaan kemikaalilainsäädäntöä ja tupakan vastikkeita koskevia tupakkalain säännöksiä.

Päätös tulee voimaan seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu valtioneuvoston verkkosivuilla. Ilmoitus on julkaistu 21.9.2023, joten päätös tulee voimaan 28.9.2023. Valtioneuvoston päätös korvaa väliaikaisen päätöksen, jonka Tukes antoi 14.6.2023.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä tupakkalain muutoksesta, jonka myötä nikotiinipussit tulisivat nykyistä kattavammin tupakkalain sääntelyn piiriin. Tarkoituksena on säätää tupakkalakiin muun muassa pussien nikotiinirajasta ja makurajoituksista. 

Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti tupakkaverosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi savuttomien nikotiinituotteiden tuoteryhmä, joka kattaisi myös nikotiinipussit. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Tupakkaverotukseen liittyvästä valmistelusta vastaa valtiovarainministeriö.

Lisätietoja

lakimies Saara Karttunen, p. 0295 163 008, etunimi.sukunimi(at)gov.fi