Hyppää sisältöön

STM, Tukes, Valvira ja THL tiedottavat
Nikotiinipussit ovat terveydelle haitallisia – Tavoitteena käytön loppuminen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.5.2023 9.59 | Julkaistu suomeksi 11.5.2023 klo 10.00
Tiedote
nikotiinipussit

Lausunnolla oleva lakimuutos kieltäisi nikotiinipussien myynnin ja rajoittaisi niiden maahantuontia. Markkinoilla olevien pussien nikotiinipitoisuus on usein korkeampi kuin tupakkanuuskan. Myynnissä voi olla annospusseja, joiden nikotiinipitoisuus on jopa kymmenkertainen tupakkanuuskaan verrattuna.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvittää yhdessä ministeriöiden kanssa, pitäisikö nikotiinipussien myyntiä rajoittaa väliaikaisesti kemikaalilain perusteella. Tupakkalain tavoitteena on, että kaikkien nikotiinipitoisten tuotteiden käyttö loppuu Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Euroopassa nikotiinipussien myynti ollaan kieltämässä ainakin Belgiassa ja Hollannissa. 

Nikotiini nostaa verenpainetta ja aiheuttaa riippuvuuden

Nikotiinipussi on annospussiin pakattu nikotiinituote, joka ei sisällä tupakkaa. Nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Tyypillisiä vieroitusoireita ovat esimerkiksi keskittymis- ja univaikeudet, jotka voivat haitata opiskelu- ja työkykyä. 

Nikotiinin akuutteja vaikutuksia ovat muun muassa verisuonten supistuminen ja verenpaineen nousu. Säännöllisessä käytössä nikotiini voi altistaa rytmihäiriöille, minkä lisäksi se häiritsee sokeriaineenvaihduntaa ja lisää näin kakkostyypin diabeteksen riskiä. Nikotiini näyttää myös edesauttavan syövän syntyyn liittyviä muutoksia soluissa. 

Nikotiinipussit voivat olla lapsille ja eläimille hengenvaarallisia 

Viranomaiset eivät tee markkinoille tuleville nikotiinipussituotteille etukäteisvalvontaa, minkä vuoksi niiden turvallisuudesta ei ole takeita. 

Nikotiinipusseja koskevat samat merkintä- ja pakkausvelvoitteet kuin muitakin vaarallisia kemikaaleja. Pakkaukset pitää merkitä tuotteen nikotiinipitoisuudesta riippuen esimerkiksi vaaralausekkeilla ”Haitallista nieltynä” tai ”Myrkyllistä nieltynä” ja varoitusmerkillä, jossa on huutomerkki tai pääkallo ja ristiluut. Kuvat kemikaalien varoitusmerkeistä löytyvät Tukesin verkkosivuilta

Nikotiinipussien käytössä, säilytyksessä ja hävittämisessä on huolehdittava, etteivät ne päädy lasten suuhun tai ympäristöön. Nikotiinipussit voivat olla lapsille ja eläimille hengenvaarallisia. Nikotiini on vaarallinen aine myös ympäristölle. 

Nikotiinipussien mainonta ja esilläpito myyntipaikassa on kiellettyä. Havaitusta lainvastaisesta toiminnasta voi tehdä ilmoituksen kunnan tupakkalakia valvovalle viranomaiselle tai Valviralle. Nikotiinipussien tahallinen mainonta voi olla markkinointirikos tai -rikkomus, josta voi ilmoittaa poliisille.

Lisätiedot: 

Tukes: ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen, p. 0295 052 074, pauli.karkkainen(at)tukes.fi (kemikaalilainsäädäntö ja kemikaalien markkinavalvonta)

Valvira: johtava asiantuntija Isabella Lencioni, p. 0295 209 482, isabella.lencioni(at)valvira.fi (tupakan vastikkeiden markkinointikiellon valvonta)

THL: erityisasiantuntija Otto Ruokolainen, p. 0295 246 241, otto.ruokolainen(at)thl.fi (nikotiinipussien vaikutukset terveyteen)

STM: erityisasiantuntija Reetta Honkanen, p. 0295 163 684, reetta.honkanen(at)gov.fi (tupakkalain muutos)