Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna förlängs till den 30 juni 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2021 11.40 | Publicerad på svenska 2.3.2021 kl. 10.56
Pressmeddelande 47/2021

Regeringens förslag till en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar, som lämnades till riksdagen den 4 februari 2020, har godkänts. Genom ändringen förlängs giltighetstiden för bestämmelserna om begränsningar av förplägnadsverksamhet. Republikens president stadfäste lagen den 26 februari 2020.

I maj infördes begränsningar av förplägnadsverksamheten i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, som är en temporär paragraf i lagen. I och med ändringen gäller lagen och den temporära paragrafen 1.3.2021–30.6.2021, men innehållet har inte ändrats.

Giltighetstiden för de tidigare begränsningarna och skyldigheterna fortsätter. Innehållet i den lag som nu har godkänts av riksdagen motsvarar de gällande bestämmelserna. Förplägnadsrörelserna ska iaktta särskilda hygienkrav och se till att det är tillräckligt stort avstånd mellan kunderna. Förplägnadsrörelserna ska upprätta en plan som stöd för iakttagandet av skyldigheterna och begränsningarna. En beskrivning av genomförandet och det största tillåtna antalet kunder ska hållas framlagda för kunderna. Regionförvaltningsverken ska övervaka att begränsningarna och skyldigheterna iakttas.

Begränsningarna i lagen gäller inte personalrestauranger, försäljning av mat och dryck för avhämtning eller förplägnadsrörelser i anslutning till servicestationer. Begränsningarna gäller inte heller restauranger på fartyg och flygplan på rutter mellan Finland och andra länder eller i utlandet.

Genom förordning av statsrådet kan det alltjämt föreskrivas om begränsningar som gäller förplägnadsrörelsernas öppettider, serveringstider, antalet kundplatser och användningen av lokalerna. Närmare bestämmelser om begränsningarna finns i den förordning som utfärdats av statsrådet i dag och som det informeras om separat. 

Enligt regeringens riktlinje bereder regeringen en proposition om stängning av förplägnadsrörelser för tiden 8-28.3.2021. Den föreslagna stängningen gäller inte områden som befinner sig på epidemins basnivå. De bestämmelser som träder i kraft nu gäller alla förplägnadsrörelser i landet fram till den 8 mars 2021, och därefter de förplägnadsrörelser som inte omfattas av den lag som gäller stängningen.    

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd [email protected]

 
Sivun alkuun