Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Säätytalolla keskusteltiin WHO:n tulevasta pandemiasopimuksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2022 11.44
Uutinen

Eri tahot käyvät parhaillaan läpi maailmaa ravistelleen koronapandemian oppeja. Maailman terveysjärjestö WHO:ssa valmistellaan uutta pandemiasopimusta parantamaan pandemiavarautumista ja -vastetta. STM järjesti sidosryhmille keskustelutilaisuuden sopimusneuvotteluista 28.9.

Korona on osoittanut, että WHO:n kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) ei sellaisenaan riitä tehokkaasti torjumaan epidemioiden laajentumista rajat ylittäväksi pandemiaksi. Tämän vuoksi WHO päätti joulukuussa 2021 perustaa hallitustenvälisen neuvotteluelimen valmistelemaan pandemiavalmiutta ja –vastetta koskevaa erillistä sopimusta. 

Neuvottelut ovat vasta alkuvaiheessa

Sopimusneuvottelut käynnistyivät helmikuussa 2022, jonka jälkeen istuntoja on pidetty maaliskuussa, kesäkuussa ja heinäkuussa. Tähän mennessä on käsitelty lähinnä teknisiä asioita kuten neuvotteluiden aikataulua ja rakennetta. 

– Sopimuksen sisällöstä keskusteltiin alustavasti heinäkuun kokouksessa. Sopimus tulee olemaan oikeudellisesti sitova, mutta se sisältää myös määräyksiä, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia, mikä on tyypillistä muillekin kansainvälisille sopimuksille, kertoi lakimies Jenna Uusitalo sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Ensimmäinen alustava sopimusluonnos nähdään istunnossa, joka järjestetään joulukuussa 2022 Genevessä. Yhtenä Suomen tavoitteena on huolehtia, ettei sopimukseen synny päällekkäistä sääntelyä kansainvälisen terveyssäännöstön tai kansallisen- ja EU-lainsäädännön kanssa.

– Osallistumme neuvotteluihin Suomena, jonka vuoksi on tärkeää informoida hyvin myös eduskuntaa. Tämä on hoidettu E-kirjeillä, joita annetaan eduskunnalle myös tulevissa neuvotteluvaiheissa, Uusitalo jatkoi. 

Globaalin tasa-arvon toteutumisessa parantamisen varaa

Keskustelussa sidosryhmät esittivät kysymyksiä ja näkemyksiä. Monessa puheenvuorossa todettiin, että globaali tasa-arvo ei ole toteutunut koronapandemian aikana niin kuin olisi pitänyt. Tämä on näkynyt mm. siinä, että rokotteet menivät ensisijaisesti rikkaisiin maihin. Lisäksi terveysjärjestelmää tulisi vahvistaa erityisesti matalan tulotason maissa, jotta rokotteita pystyttäisiin antamaan tehokkaasti. Kansallisesti pidettiin tärkeänä, että pandemian aikana huolehditaan hyvin myös muusta terveydenhuollosta. 

Mukana keskustelussa oli valtionhallinnon edustajia ja kansalaisjärjestöjä. Tilaisuuden päätteeksi todettiin tarve järjestää vastaavia tilaisuuksia jatkossakin, jotta neuvotteluista voidaan antaa ajantasaista tietoa ja neuvotteluiden tueksi saadaan sidosryhmien näkemyksiä. 

Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa ovat STM:n lisäksi VNK, UM ja THL. Neuvottelujen etenemistä voi seurata myös WHO:n sivuilla.

 
Sivun alkuun