Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet on vahvistettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2022 14.36
Tiedote
Mies astuu sisään terveyskeskukseen

Valtioneuvosto vahvisti 1.12.2022 yleisistunnossaan valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle vuosille 2023-2026. Tavoitteet ovat strategisia ja koskevat koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tavoitteet ovat keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista ohjausta. Tavoitteet tukevat palvelujen ajankohtaisia uudistus- ja kehittämistarpeita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet ovat ensimmäiset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaiset tavoitteet. Valtioneuvosto vahvistaa tavoitteet joka neljäs vuosi. Valmistelun lähtökohtana ovat väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja taloutta koskevat seurantatiedot. 

Tavoitteita alueiden yhdenvertaisille palveluille, yhteistyölle ja varautumiselle

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa säädetään, että valtakunnallisissa tavoitteissa määritellään tavoitteet esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisen toteutumisen ja palvelujen yhteensovittamisen edistämiselle, hyvinvointialueiden väliselle yhteistyölle, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiselle sekä alueellisen ja valtakunnallisen valmiuden ja varautumisen toteuttamiselle. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tavoitteita on yhteensä yksitoista. Tavoitteet jakautuvat neljän yläperiaatteen alle. Yläperiaatteita ovat, että palvelujen laatu paranee, toiminnan vaikuttavuutta lisätään, sosiaali- ja terveydenhuolto on toimiva osa yhteiskuntaa, ja että tiedon ja tutkimuksen merkitys kasvaa. Tavoitteiden valmistelu on tehty sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelussa on kuultu muita ministeriöitä ja hyvinvointialueita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet tulevat voimaan 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueen kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

Lisätietoja: 

osastopäällikkö Kari Hakari, STM
asiantuntija Laura Honkonen, STM
[email protected]