Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää alueilta tiedot varautumisesta koronavirustartuntojen torjuntatoimista kiihtymisvaiheen varalta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2020 14.56
Tiedote 216/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa nopealla aikataululla valtakunnallisesti tiedot kunkin sairaanhoitopiirin alueen koronavirusepidemian tilanteesta sekä niistä tartuntatautilain mukaisista toimista, joilla alueiden viranomaiset estävät mahdollista epidemian kiihtymistä ja leviämistä.

Alueellisille viranomaisille 23. syyskuuta lähettämässään kirjeessä sosiaali- ja terveysministeriö pyytää alueita toimittamaan varautumis- ja toimenpiteiden toteuttamissuunnitelmansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) jo perjantaihin 25. syykuuta mennessä. THL kokoaa raportit sosiaali- ja terveysministeriön käyttöön 28. syyskuuta mennessä.  

Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa samalla kirjeessään kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, aluehallintovirastoja sekä Ahvenanmaan maakuntahallitusta tehostamaan toimiaan koronavirusepidemian kiihtymisvaiheen varalta. Lisäksi se pyytää välittömästi tehostamaan tartuntatautilain mukaisten toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta alueillaan koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi. 

Ministeriön kehotus perustuu THL:n ylläpitämään epidemian tilannekuvaan. Sen mukaan COVID-19 -tautitapaukset ovat selkeästi lisääntyneet Suomessa syyskuun aikana. On olemassa selkeä uhka siitä, että epidemia siirtyy valtioneuvoston 3.9.2020 periaatepäätöksessään tarkoitettuun kiihtymisvaiheeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin tässä kuussa (10.9.2020) antanut ohjauskirjeen alueellisten viranomaisten järjestäytymisestä tartuntatorjunnan toimenpiteiden päätöksentekoa varten. Järjestäytyminen on tehty sairaanhoitopiirien johdolla.

Alueiden varautumisen ja toimenpiteiden pitää perustua valtioneuvoston periaatepäätökseen

Toimintasuunnitelmien on perustuttava valtioneuvoston 3. syyskuuta tekemään periaatepäätökseen kirjattujen epidemiavaiheiden mukaisesti. Suunnitelmat ja toimenpiteiden käyttöönotto nivotaan osaksi alueellisia varautumissuunnitelmia. 

Jatkossa sairaanhoitopiirit raportoivat alueensa tilanteesta viikoittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, joka kokoaa tiedot viikoittain ministeriön käyttöön.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila, [email protected]
Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen, [email protected]
Johtaja Pasi Pohjola, [email protected]